Forløpskoordinator ved pakkeforløp

Pakkeforløp skal bidra til at du får helhetlig hjelp uten at du må vente unødvendig. Forløpskoordinator sørger for kontinuitet i pakkeforløpet og er din kontaktperson på sykehuset.

Pakkeforløp for psykisk helsevern og rus

Utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator: tlf. 74 09 89 55

Sykehuset Namsos
Forløpskoordinator: tlf. 74 21 58 85

Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge

Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne

DPS Stjørdal

Forløpskoordinator: tlf. 74 84 90 80

Sykehuset Levanger og Høvdinggården

Forløpskoordinator: tlf. 74 09 86 10, man-fre kl. 08:00-15:00

Sykehuset Namsos og DPS Kolvereid

Forløpskoordinator: tlf. 74 21 57 49, man-fre kl. 08:00-15:30

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, TSB

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator: tlf. 74 09 86 06, kl. 08:00-15:00

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator: tlf. 74 21 57 49, kl. 08:00-15:30

Pakkeforløp for kreft

Benkreft (sarkom)

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator:

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator:

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av benkreft (sarkom)

Benmargskreft (myelomatose)

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator:

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator:

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av benmargskreft (myelomatose)


Blærekreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator:

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator:

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av blærekreftBrystkreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator:

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator:

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av brystkreftBukspyttkjertelkreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator:

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator:

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av bukspyttkjertelkreftEggstokkreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator:

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator:

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av eggstokkreftFøflekkreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator:

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator:

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av føflekkreft

Galleveiskreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator:

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator:

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av galleveiskreft

Hjernekreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator:

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator:

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av hjernekreft

Hode- og halskreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator:

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator:

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av hode- og halskreft

Kreft hos barn

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator:

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator:

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av kreft hos barn

Leukemi, akutt

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator:

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator:

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av akutt leukemi

Leukemi, kronisk lymfatisk (KLL)

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator:

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator:

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Leverkreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator:

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator:

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av leverkreft

Livmorhalskreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator:

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator:

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av livmorhalskreft

Livmorkreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator:

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator:

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av livmorkreft

Lungekreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator:

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator:

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av lungekreft

Lymfekreft/lymfom

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator:

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator:

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av lymfekreft/lymfom

Metastaser (spredning) med ukjent utgangspunkt

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator:

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator:

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av metastaser (spredning) med ukjent utgangspunkt

Nevroendokrine svulster

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator:

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator:

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av nevroendokrine svulster

Nyrekreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator:

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator:

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av nyrekreft

Peniskreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator:

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator:

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av peniskreft

Prostatakreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator:

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator:

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av prostatakreft

Skjoldbruskkjertelkreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator:

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator:

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av skjoldbruskkjertelkreft

Spiserørs- og magesekkreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator:

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator:

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av spiserørs- og magesekkreft

Testikkelkreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator:

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator:

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av testikkelkreft

Tykk- og endetarmskreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator:

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator:

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av tykk- og endetarmskreft

Uspesifikke symptomer som kan være kreft (diagnostisk pakkeforløp)

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator:

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator:

Les om hva som skjer før, under og etter i diagnostisk pakkeforløp, kreft.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.