HELSENORGE

Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne

Pakkeforløp for psykiske lidelser hos voksne skal bidra til at du får tilpasset og helhetlig hjelp uten at du må vente unødvendig. Pakkeforløpet legger til rette for at du skal få være med å bestemme i avgjørelser om din behandling, og for at behandlingen skal vurderes underveis.