Avdelinger

Avdelinger og behandlingssteder

Nedenfor er det oversikt over alle avdelingene i Helse Nord-Trøndelag. I oversikten finner du avdelinger som tilbyr pasientbehandling, men også administrative enheter og fag- og forskningsavdelinger.

Finn avdeling

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)https://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-prehospitale-tjenester/akuttmedisinsk-kommunikasjonssentral-amkAkuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)AAkuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)
Akuttmottak, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-levanger/akuttmottak-sykehuset-levangerAkuttmottak, Sykehuset LevangerAAkuttmottak, Sykehuset LevangerAkuttmottak, Sykehuset LevangerAkuttmottak, Sykehuset LevangerAkuttmottak, Sykehuset Levanger
Akuttmottak, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-namsos/akuttmottakAkuttmottak, Sykehuset NamsosAAkuttmottak, Sykehuset NamsosAkuttmottak, Sykehuset NamsosAkuttmottak, Sykehuset NamsosAkuttmottak, Sykehuset Namsos
Ambulansetjenesten i Nord-Trøndelaghttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-prehospitale-tjenester/ambulansetjenesten-i-nord-trondelagAmbulansetjenesten i Nord-TrøndelagAAmbulansetjenesten i Nord-TrøndelagAmbulansetjenesten i Nord-TrøndelagAmbulansetjenesten i Nord-TrøndelagAmbulansetjenesten i Nord-Trøndelag
Anestesi, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-levanger/anestesiavdelingen-sykehuset-levangerAnestesi, Sykehuset LevangerAAnestesi, Sykehuset LevangerAnestesi, Sykehuset LevangerAnestesi, Sykehuset LevangerAnestesi, Sykehuset Levanger
Anestesi, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-namsos/anestesiAnestesi, Sykehuset NamsosAAnestesi, Sykehuset NamsosAnestesi, Sykehuset NamsosAnestesi, Sykehuset NamsosAnestesi, Sykehuset Namsos
Arkivavdelingenhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-intern-service/arkivavdelingenArkivavdelingenAArkivavdelingenArkivavdelingenArkivavdelingenArkivavdelingen
Avdeling for kreftbehandling Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-levanger/avdeling-for-kreftbehandling-sykehuset-levangerAvdeling for kreftbehandling Sykehuset LevangerAAvdeling for kreftbehandling Sykehuset LevangerAvdeling for kreftbehandling Sykehuset LevangerAvdeling for kreftbehandling Sykehuset LevangerAvdeling for kreftbehandling Sykehuset Levanger
Barne- og ungdomspostenhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn-og-familie/barne-og-ungdomspostenBarne- og ungdomspostenBBarne- og ungdomspostenBarne- og ungdomspostenBarne- og ungdomspostenBarne- og ungdomsposten
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP)https://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn-og-familie/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdelingBarne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP)BBarne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP)Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP)Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP)Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP)
Bildediagnostikk, DMS Inntrøndelaghttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/bildediagnostikk-sykehuset-levanger/bildediagnostikk-dms-inntrondelagBildediagnostikk, DMS InntrøndelagBBildediagnostikk, DMS InntrøndelagBildediagnostikk, DMS InntrøndelagBildediagnostikk, DMS InntrøndelagBildediagnostikk, DMS Inntrøndelag
Bildediagnostikk, DMS Værnesregionenhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/bildediagnostikk-sykehuset-levanger/bildediagnostikk-vernesregionen-dmsBildediagnostikk, DMS VærnesregionenBBildediagnostikk, DMS VærnesregionenBildediagnostikk, DMS VærnesregionenBildediagnostikk, DMS VærnesregionenBildediagnostikk, DMS Værnesregionen
Bildediagnostikk, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/bildediagnostikk-sykehuset-levangerBildediagnostikk, Sykehuset LevangerBBildediagnostikk, Sykehuset LevangerBildediagnostikk, Sykehuset LevangerBildediagnostikk, Sykehuset LevangerBildediagnostikk, Sykehuset Levanger
Bildediagnostikk, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/bildediagnostikk-sykehuset-namsosBildediagnostikk, Sykehuset NamsosBBildediagnostikk, Sykehuset NamsosBildediagnostikk, Sykehuset NamsosBildediagnostikk, Sykehuset NamsosBildediagnostikk, Sykehuset Namsos
Blodbanken, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/laboratoriemedisin/blodbanken-sykehuset-levangerBlodbanken, Sykehuset LevangerBBlodbanken, Sykehuset LevangerBlodbanken, Sykehuset LevangerBlodbanken, Sykehuset LevangerBlodbanken, Sykehuset Levanger
Blodbanken, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/laboratoriemedisin/blodbanken-sykehuset-namsosBlodbanken, Sykehuset NamsosBBlodbanken, Sykehuset NamsosBlodbanken, Sykehuset NamsosBlodbanken, Sykehuset NamsosBlodbanken, Sykehuset Namsos
Blodsykdommer, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/blodsykdommer-sykehuset-levangerBlodsykdommer, Sykehuset LevangerBBlodsykdommer, Sykehuset LevangerBlodsykdommer, Sykehuset LevangerBlodsykdommer, Sykehuset LevangerBlodsykdommer, Sykehuset Levanger
Blodsykdommer, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/blodsykdommer-sykehuset-namsosBlodsykdommer, Sykehuset NamsosBBlodsykdommer, Sykehuset NamsosBlodsykdommer, Sykehuset NamsosBlodsykdommer, Sykehuset NamsosBlodsykdommer, Sykehuset Namsos
BUP Familieseksjon, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn-og-familie/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-familieseksjon-sykehuset-levangerBUP Familieseksjon, Sykehuset LevangerBBUP Familieseksjon, Sykehuset LevangerBUP Familieseksjon, Sykehuset LevangerBUP Familieseksjon, Sykehuset LevangerBUP Familieseksjon, Sykehuset Levanger
BUP poliklinikk, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn-og-familie/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-poliklinikk-sykehuset-levangerBUP poliklinikk, Sykehuset LevangerBBUP poliklinikk, Sykehuset LevangerBUP poliklinikk, Sykehuset LevangerBUP poliklinikk, Sykehuset LevangerBUP poliklinikk, Sykehuset Levanger
BUP poliklinikk, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn-og-familie/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-poliklinikk-sykehuset-namsosBUP poliklinikk, Sykehuset NamsosBBUP poliklinikk, Sykehuset NamsosBUP poliklinikk, Sykehuset NamsosBUP poliklinikk, Sykehuset NamsosBUP poliklinikk, Sykehuset Namsos
BUP sengepost, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn-og-familie/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-sengepost-sykehuset-levangerBUP sengepost, Sykehuset LevangerBBUP sengepost, Sykehuset LevangerBUP sengepost, Sykehuset LevangerBUP sengepost, Sykehuset LevangerBUP sengepost, Sykehuset Levanger
Dialyse, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/dialyse-sykehuset-levangerDialyse, Sykehuset LevangerDDialyse, Sykehuset LevangerDialyse, Sykehuset LevangerDialyse, Sykehuset LevangerDialyse, Sykehuset Levanger
Dialyse, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/dialyse-sykehuset-namsosDialyse, Sykehuset NamsosDDialyse, Sykehuset NamsosDialyse, Sykehuset NamsosDialyse, Sykehuset NamsosDialyse, Sykehuset Namsos
Direktørens stabhttps://hnt.no/avdelinger/direktorens-stabDirektørens stabDDirektørens stabDirektørens stabDirektørens stabDirektørens stab
Fag og kvalitethttps://hnt.no/avdelinger/direktorens-stab/fag-og-kvalitetFag og kvalitetFFag og kvalitetFag og kvalitetFag og kvalitetFag og kvalitet
Fedmepoliklinikken, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-namsos/fedmepoliklinikkenFedmepoliklinikken, Sykehuset NamsosFFedmepoliklinikken, Sykehuset NamsosFedmepoliklinikken, Sykehuset NamsosFedmepoliklinikken, Sykehuset NamsosFedmepoliklinikken, Sykehuset Namsos
Fordøyelsessykdommer, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/fordoyelsessykdommer-sykehuset-levangerFordøyelsessykdommer, Sykehuset LevangerFFordøyelsessykdommer, Sykehuset LevangerFordøyelsessykdommer, Sykehuset LevangerFordøyelsessykdommer, Sykehuset LevangerFordøyelsessykdommer, Sykehuset Levanger
Fordøyelsessykdommer, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/fordoyelsessykdommer-sykehuset-namsosFordøyelsessykdommer, Sykehuset NamsosFFordøyelsessykdommer, Sykehuset NamsosFordøyelsessykdommer, Sykehuset NamsosFordøyelsessykdommer, Sykehuset NamsosFordøyelsessykdommer, Sykehuset Namsos
Forskninghttps://hnt.no/avdelinger/direktorens-stab/forskningForskningFForskningForskningForskningForskning
Fysikalsk medisin og rehabiliteringhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/fysikalsk-medisin-og-rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabiliteringFFysikalsk medisin og rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabilitering
Fysikalsk medisinsk poliklinikkhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/fysikalsk-medisinsk-poliklinikkFysikalsk medisinsk poliklinikkFFysikalsk medisinsk poliklinikkFysikalsk medisinsk poliklinikkFysikalsk medisinsk poliklinikkFysikalsk medisinsk poliklinikk
Fysio- og ergoterapi, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/fysio-og-ergoterapi-sykehuset-levangerFysio- og ergoterapi, Sykehuset LevangerFFysio- og ergoterapi, Sykehuset LevangerFysio- og ergoterapi, Sykehuset LevangerFysio- og ergoterapi, Sykehuset LevangerFysio- og ergoterapi, Sykehuset Levanger
Fysio- og ergoterapi, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/fysio-og-ergoterapi-sykehuset-namsosFysio- og ergoterapi, Sykehuset NamsosFFysio- og ergoterapi, Sykehuset NamsosFysio- og ergoterapi, Sykehuset NamsosFysio- og ergoterapi, Sykehuset NamsosFysio- og ergoterapi, Sykehuset Namsos
Geriatri, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/geriatri-sykehuset-levangerGeriatri, Sykehuset LevangerGGeriatri, Sykehuset LevangerGeriatri, Sykehuset LevangerGeriatri, Sykehuset LevangerGeriatri, Sykehuset Levanger
Geriatri, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/geriatri-sykehuset-namsosGeriatri, Sykehuset NamsosGGeriatri, Sykehuset NamsosGeriatri, Sykehuset NamsosGeriatri, Sykehuset NamsosGeriatri, Sykehuset Namsos
Gyn/Fødeavdelingen, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn-og-familie/gynfodeavdelingen-sykehuset-levangerGyn/Fødeavdelingen, Sykehuset LevangerGGyn/Fødeavdelingen, Sykehuset LevangerGyn/Fødeavdelingen, Sykehuset LevangerGyn/Fødeavdelingen, Sykehuset LevangerGyn/Fødeavdelingen, Sykehuset Levanger
Gyn/Fødeavdelingen, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn-og-familie/gynfodeavdelingen-sykehuset-namsosGyn/Fødeavdelingen, Sykehuset NamsosGGyn/Fødeavdelingen, Sykehuset NamsosGyn/Fødeavdelingen, Sykehuset NamsosGyn/Fødeavdelingen, Sykehuset NamsosGyn/Fødeavdelingen, Sykehuset Namsos
Habiliteringstjenesten for barn og ungehttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn-og-familie/habiliteringstjenesten-for-barn-og-ungeHabiliteringstjenesten for barn og ungeHHabiliteringstjenesten for barn og ungeHabiliteringstjenesten for barn og ungeHabiliteringstjenesten for barn og ungeHabiliteringstjenesten for barn og unge
Hjertemedisinsk seksjon, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/hjertemedisinsk-seksjon-sykehuset-levangerHjertemedisinsk seksjon, Sykehuset LevangerHHjertemedisinsk seksjon, Sykehuset LevangerHjertemedisinsk seksjon, Sykehuset LevangerHjertemedisinsk seksjon, Sykehuset LevangerHjertemedisinsk seksjon, Sykehuset Levanger
Hjertemedisinsk seksjon, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/hjertemedisinsk-seksjon-sykehuset-namsosHjertemedisinsk seksjon, Sykehuset NamsosHHjertemedisinsk seksjon, Sykehuset NamsosHjertemedisinsk seksjon, Sykehuset NamsosHjertemedisinsk seksjon, Sykehuset NamsosHjertemedisinsk seksjon, Sykehuset Namsos
Hjertesviktpoliklinikken, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/hjertemedisinsk-seksjon-sykehuset-levanger/hjertesviktpoliklinikkenHjertesviktpoliklinikken, Sykehuset LevangerHHjertesviktpoliklinikken, Sykehuset LevangerHjertesviktpoliklinikken, Sykehuset LevangerHjertesviktpoliklinikken, Sykehuset LevangerHjertesviktpoliklinikken, Sykehuset Levanger
Hjertesviktpoliklinikken, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/hjertemedisinsk-seksjon-sykehuset-namsos/hjertesviktpoliklinikkenHjertesviktpoliklinikken, Sykehuset NamsosHHjertesviktpoliklinikken, Sykehuset NamsosHjertesviktpoliklinikken, Sykehuset NamsosHjertesviktpoliklinikken, Sykehuset NamsosHjertesviktpoliklinikken, Sykehuset Namsos
Hormonforstyrrelser, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/hormonforstyrrelser-sykehuset-levangerHormonforstyrrelser, Sykehuset LevangerHHormonforstyrrelser, Sykehuset LevangerHormonforstyrrelser, Sykehuset LevangerHormonforstyrrelser, Sykehuset LevangerHormonforstyrrelser, Sykehuset Levanger
Hormonforstyrrelser, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/hormonforstyrrelser-sykehuset-namsosHormonforstyrrelser, Sykehuset NamsosHHormonforstyrrelser, Sykehuset NamsosHormonforstyrrelser, Sykehuset NamsosHormonforstyrrelser, Sykehuset NamsosHormonforstyrrelser, Sykehuset Namsos
HR og organisasjonhttps://hnt.no/avdelinger/direktorens-stab/hr-og-organisasjonHR og organisasjonHHR og organisasjonHR og organisasjonHR og organisasjonHR og organisasjon
Infeksjonsmedisin, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/infeksjonsmedisin-sykehuset-levangerInfeksjonsmedisin, Sykehuset LevangerIInfeksjonsmedisin, Sykehuset LevangerInfeksjonsmedisin, Sykehuset LevangerInfeksjonsmedisin, Sykehuset LevangerInfeksjonsmedisin, Sykehuset Levanger
Innovasjonsklinikkenhttps://hnt.no/avdelinger/direktorens-stab/innovasjonsklinikkenInnovasjonsklinikkenIInnovasjonsklinikkenInnovasjonsklinikkenInnovasjonsklinikkenInnovasjonsklinikken
Intensiv, oppvåkning og dagkirurgisk enhet, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-namsos/intensiv-oppvakning-og-dagkirurgisk-enhetIntensiv, oppvåkning og dagkirurgisk enhet, Sykehuset NamsosIIntensiv, oppvåkning og dagkirurgisk enhet, Sykehuset NamsosIntensiv, oppvåkning og dagkirurgisk enhet, Sykehuset NamsosIntensiv, oppvåkning og dagkirurgisk enhet, Sykehuset NamsosIntensiv, oppvåkning og dagkirurgisk enhet, Sykehuset Namsos
Intensiv, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-levanger/intensiv-sykehuset-levangerIntensiv, Sykehuset LevangerIIntensiv, Sykehuset LevangerIntensiv, Sykehuset LevangerIntensiv, Sykehuset LevangerIntensiv, Sykehuset Levanger
IT & anvendelsehttps://hnt.no/avdelinger/direktorens-stab/it-anvendelseIT & anvendelseIIT & anvendelseIT & anvendelseIT & anvendelseIT & anvendelse
Kirurgisk dagenhet, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-levanger/kirurgisk-dagenhet-sykehuset-levangerKirurgisk dagenhet, Sykehuset LevangerKKirurgisk dagenhet, Sykehuset LevangerKirurgisk dagenhet, Sykehuset LevangerKirurgisk dagenhet, Sykehuset LevangerKirurgisk dagenhet, Sykehuset Levanger
Kirurgisk poliklinikk, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-levanger/kirurgisk-poliklinikk-sykehuset-levangerKirurgisk poliklinikk, Sykehuset LevangerKKirurgisk poliklinikk, Sykehuset LevangerKirurgisk poliklinikk, Sykehuset LevangerKirurgisk poliklinikk, Sykehuset LevangerKirurgisk poliklinikk, Sykehuset Levanger
Kirurgisk poliklinikk, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-namsos/kirurgisk-poliklinikkKirurgisk poliklinikk, Sykehuset NamsosKKirurgisk poliklinikk, Sykehuset NamsosKirurgisk poliklinikk, Sykehuset NamsosKirurgisk poliklinikk, Sykehuset NamsosKirurgisk poliklinikk, Sykehuset Namsos
Kirurgisk sengepost H3, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-namsos/kirurgisk-sengepost-h3Kirurgisk sengepost H3, Sykehuset NamsosKKirurgisk sengepost H3, Sykehuset NamsosKirurgisk sengepost H3, Sykehuset NamsosKirurgisk sengepost H3, Sykehuset NamsosKirurgisk sengepost H3, Sykehuset Namsos
Kirurgiske sengeposter, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-levanger/kirurgiske-sengeposter-sykehuset-levangerKirurgiske sengeposter, Sykehuset LevangerKKirurgiske sengeposter, Sykehuset LevangerKirurgiske sengeposter, Sykehuset LevangerKirurgiske sengeposter, Sykehuset LevangerKirurgiske sengeposter, Sykehuset Levanger
Klinikk for intern servicehttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-intern-serviceKlinikk for intern serviceKKlinikk for intern serviceKlinikk for intern serviceKlinikk for intern serviceKlinikk for intern service
Klinikk for kirurgi, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-levangerKlinikk for kirurgi, Sykehuset LevangerKKlinikk for kirurgi, Sykehuset LevangerKlinikk for kirurgi, Sykehuset LevangerKlinikk for kirurgi, Sykehuset LevangerKlinikk for kirurgi, Sykehuset Levanger
Klinikk for kirurgi, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-namsosKlinikk for kirurgi, Sykehuset NamsosKKlinikk for kirurgi, Sykehuset NamsosKlinikk for kirurgi, Sykehuset NamsosKlinikk for kirurgi, Sykehuset NamsosKlinikk for kirurgi, Sykehuset Namsos
Klinikk for kvinne, barn og familiehttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn-og-familieKlinikk for kvinne, barn og familieKKlinikk for kvinne, barn og familieKlinikk for kvinne, barn og familieKlinikk for kvinne, barn og familieKlinikk for kvinne, barn og familie
Klinikk for medisin og rehabiliteringhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levangerKlinikk for medisin og rehabiliteringKKlinikk for medisin og rehabiliteringKlinikk for medisin og rehabiliteringKlinikk for medisin og rehabiliteringKlinikk for medisin og rehabilitering
Klinikk for medisin, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-sykehuset-namsosKlinikk for medisin, Sykehuset NamsosKKlinikk for medisin, Sykehuset NamsosKlinikk for medisin, Sykehuset NamsosKlinikk for medisin, Sykehuset NamsosKlinikk for medisin, Sykehuset Namsos
Klinikk for medisinsk servicehttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-serviceKlinikk for medisinsk serviceKKlinikk for medisinsk serviceKlinikk for medisinsk serviceKlinikk for medisinsk serviceKlinikk for medisinsk service
Klinikk for prehospitale tjenesterhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-prehospitale-tjenesterKlinikk for prehospitale tjenesterKKlinikk for prehospitale tjenesterKlinikk for prehospitale tjenesterKlinikk for prehospitale tjenesterKlinikk for prehospitale tjenester
Klinikk for psykisk helsevern og rushttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusKlinikk for psykisk helsevern og rusKKlinikk for psykisk helsevern og rusKlinikk for psykisk helsevern og rusKlinikk for psykisk helsevern og rusKlinikk for psykisk helsevern og rus
Klinisk ernæringsfysiolog, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/klinisk-erneringsfysiologKlinisk ernæringsfysiolog, Sykehuset LevangerKKlinisk ernæringsfysiolog, Sykehuset LevangerKlinisk ernæringsfysiolog, Sykehuset LevangerKlinisk ernæringsfysiolog, Sykehuset LevangerKlinisk ernæringsfysiolog, Sykehuset Levanger
Klinisk ernæringsfysiolog, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-namsos/fedmepoliklinikken/klinisk-erneringsfysiologKlinisk ernæringsfysiolog, Sykehuset NamsosKKlinisk ernæringsfysiolog, Sykehuset NamsosKlinisk ernæringsfysiolog, Sykehuset NamsosKlinisk ernæringsfysiolog, Sykehuset NamsosKlinisk ernæringsfysiolog, Sykehuset Namsos
Kommunikasjonsavdelingenhttps://hnt.no/avdelinger/direktorens-stab/kommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingenKKommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingen
Koordinerende enhet for habilitering og rehabiliteringhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/koordinerende-enhet-for-habilitering-og-rehabiliteringKoordinerende enhet for habilitering og rehabiliteringKKoordinerende enhet for habilitering og rehabiliteringKoordinerende enhet for habilitering og rehabiliteringKoordinerende enhet for habilitering og rehabiliteringKoordinerende enhet for habilitering og rehabilitering
Koordinerende enhet for rehabilitering og habiliteringhttps://hnt.no/avdelinger/direktorens-stab/samhandlingsavdelingen/koordinerende-enhetKoordinerende enhet for rehabilitering og habiliteringKKoordinerende enhet for rehabilitering og habiliteringKoordinerende enhet for rehabilitering og habiliteringKoordinerende enhet for rehabilitering og habiliteringKoordinerende enhet for rehabilitering og habilitering
Kreftpoliklinikken, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-namsos/kreftpoliklinikkenKreftpoliklinikken, Sykehuset NamsosKKreftpoliklinikken, Sykehuset NamsosKreftpoliklinikken, Sykehuset NamsosKreftpoliklinikken, Sykehuset NamsosKreftpoliklinikken, Sykehuset Namsos
Laboratoriemedisinhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/laboratoriemedisinLaboratoriemedisinLLaboratoriemedisinLaboratoriemedisinLaboratoriemedisinLaboratoriemedisin
Laboratorium for medisinsk biokjemi, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/laboratoriemedisin/laboratorium-for-medisinsk-biokjemi-sykehuset-levangerLaboratorium for medisinsk biokjemi, Sykehuset LevangerLLaboratorium for medisinsk biokjemi, Sykehuset LevangerLaboratorium for medisinsk biokjemi, Sykehuset LevangerLaboratorium for medisinsk biokjemi, Sykehuset LevangerLaboratorium for medisinsk biokjemi, Sykehuset Levanger
Laboratorium for medisinsk biokjemi, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/laboratoriemedisin/laboratorium-for-medisinsk-biokjemi-sykehuset-namsosLaboratorium for medisinsk biokjemi, Sykehuset NamsosLLaboratorium for medisinsk biokjemi, Sykehuset NamsosLaboratorium for medisinsk biokjemi, Sykehuset NamsosLaboratorium for medisinsk biokjemi, Sykehuset NamsosLaboratorium for medisinsk biokjemi, Sykehuset Namsos
Laboratorium for medisinsk mikrobiologihttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/laboratoriemedisin/laboratorium-for-medisinsk-mikrobiologiLaboratorium for medisinsk mikrobiologiLLaboratorium for medisinsk mikrobiologiLaboratorium for medisinsk mikrobiologiLaboratorium for medisinsk mikrobiologiLaboratorium for medisinsk mikrobiologi
Legevakt (kommunal) 116 117https://hnt.no/avdelinger/legevakt-kommunal-116-117Legevakt (kommunal) 116 117LLegevakt (kommunal) 116 117Legevakt (kommunal) 116 117Legevakt (kommunal) 116 117Legevakt (kommunal) 116 117
Lungesykdommer, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/lungesykdommer-sykehuset-levangerLungesykdommer, Sykehuset LevangerLLungesykdommer, Sykehuset LevangerLungesykdommer, Sykehuset LevangerLungesykdommer, Sykehuset LevangerLungesykdommer, Sykehuset Levanger
Lungesykdommer, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-sykehuset-namsos/lungesykdommer-sykehuset-namsosLungesykdommer, Sykehuset NamsosLLungesykdommer, Sykehuset NamsosLungesykdommer, Sykehuset NamsosLungesykdommer, Sykehuset NamsosLungesykdommer, Sykehuset Namsos
Lærings- og mestringssenterethttps://hnt.no/avdelinger/direktorens-stab/lering-og-mestringLærings- og mestringssenteretLLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteret
Medisinsk overvåkningsavdeling (MOA), Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/medisinsk-overvakningsavdeling-sykehuset-levangerMedisinsk overvåkningsavdeling (MOA), Sykehuset LevangerMMedisinsk overvåkningsavdeling (MOA), Sykehuset LevangerMedisinsk overvåkningsavdeling (MOA), Sykehuset LevangerMedisinsk overvåkningsavdeling (MOA), Sykehuset LevangerMedisinsk overvåkningsavdeling (MOA), Sykehuset Levanger
Medisinsk overvåkningsavdeling, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/medisinsk-overvakningsavdeling-sykehuset-namsosMedisinsk overvåkningsavdeling, Sykehuset NamsosMMedisinsk overvåkningsavdeling, Sykehuset NamsosMedisinsk overvåkningsavdeling, Sykehuset NamsosMedisinsk overvåkningsavdeling, Sykehuset NamsosMedisinsk overvåkningsavdeling, Sykehuset Namsos
Medisinsk poliklinikk, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/medisinsk-poliklinikk-sykehuset-levangerMedisinsk poliklinikk, Sykehuset LevangerMMedisinsk poliklinikk, Sykehuset LevangerMedisinsk poliklinikk, Sykehuset LevangerMedisinsk poliklinikk, Sykehuset LevangerMedisinsk poliklinikk, Sykehuset Levanger
Medisinsk poliklinikk, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/medisinsk-poliklinikk-sykehuset-namsosMedisinsk poliklinikk, Sykehuset NamsosMMedisinsk poliklinikk, Sykehuset NamsosMedisinsk poliklinikk, Sykehuset NamsosMedisinsk poliklinikk, Sykehuset NamsosMedisinsk poliklinikk, Sykehuset Namsos
Nevrologi, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/nevrologi-sykehuset-levangerNevrologi, Sykehuset LevangerNNevrologi, Sykehuset LevangerNevrologi, Sykehuset LevangerNevrologi, Sykehuset LevangerNevrologi, Sykehuset Levanger
Nevrologi, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/nevrologi-sykehuset-namsosNevrologi, Sykehuset NamsosNNevrologi, Sykehuset NamsosNevrologi, Sykehuset NamsosNevrologi, Sykehuset NamsosNevrologi, Sykehuset Namsos
Nyresykdommer, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/nyresykdommer-sykehuset-levangerNyresykdommer, Sykehuset LevangerNNyresykdommer, Sykehuset LevangerNyresykdommer, Sykehuset LevangerNyresykdommer, Sykehuset LevangerNyresykdommer, Sykehuset Levanger
Operasjon, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-levanger/operasjon-sykehuset-levangerOperasjon, Sykehuset LevangerOOperasjon, Sykehuset LevangerOperasjon, Sykehuset LevangerOperasjon, Sykehuset LevangerOperasjon, Sykehuset Levanger
Operasjon, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-namsos/operasjonOperasjon, Sykehuset NamsosOOperasjon, Sykehuset NamsosOperasjon, Sykehuset NamsosOperasjon, Sykehuset NamsosOperasjon, Sykehuset Namsos
Ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-namsos/ortopedisk-avdelingOrtopedisk avdeling, Sykehuset NamsosOOrtopedisk avdeling, Sykehuset NamsosOrtopedisk avdeling, Sykehuset NamsosOrtopedisk avdeling, Sykehuset NamsosOrtopedisk avdeling, Sykehuset Namsos
Ortopedisk sengepost, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-levanger/ortopedisk-sengepost-sykehuset-levangerOrtopedisk sengepost, Sykehuset LevangerOOrtopedisk sengepost, Sykehuset LevangerOrtopedisk sengepost, Sykehuset LevangerOrtopedisk sengepost, Sykehuset LevangerOrtopedisk sengepost, Sykehuset Levanger
Pasientreiserhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-prehospitale-tjenester/pasientreiserPasientreiserPPasientreiserPasientreiserPasientreiserPasientreiser
Portørtjenesten, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-levanger/portortjenesten-sykehuset-levangerPortørtjenesten, Sykehuset LevangerPPortørtjenesten, Sykehuset LevangerPortørtjenesten, Sykehuset LevangerPortørtjenesten, Sykehuset LevangerPortørtjenesten, Sykehuset Levanger
Preste- og samtaletjenesten, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/direktorens-stab/lering-og-mestring/preste-og-samtaletjenesten-sykehuset-levangerPreste- og samtaletjenesten, Sykehuset LevangerPPreste- og samtaletjenesten, Sykehuset LevangerPreste- og samtaletjenesten, Sykehuset LevangerPreste- og samtaletjenesten, Sykehuset LevangerPreste- og samtaletjenesten, Sykehuset Levanger
Preste- og samtaletjenesten, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/direktorens-stab/lering-og-mestring/preste-og-samtaletjenesten-sykehuset-namsosPreste- og samtaletjenesten, Sykehuset NamsosPPreste- og samtaletjenesten, Sykehuset NamsosPreste- og samtaletjenesten, Sykehuset NamsosPreste- og samtaletjenesten, Sykehuset NamsosPreste- og samtaletjenesten, Sykehuset Namsos
Psykisk helsevern - Akutt, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/akuttpsykiatri-sykehuset-levangerPsykisk helsevern - Akutt, Sykehuset LevangerPPsykisk helsevern - Akutt, Sykehuset LevangerPsykisk helsevern - Akutt, Sykehuset LevangerPsykisk helsevern - Akutt, Sykehuset LevangerPsykisk helsevern - Akutt, Sykehuset Levanger
Psykisk helsevern - Akutt, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/akuttpsykiatri-sykehuset-namsosPsykisk helsevern - Akutt, Sykehuset NamsosPPsykisk helsevern - Akutt, Sykehuset NamsosPsykisk helsevern - Akutt, Sykehuset NamsosPsykisk helsevern - Akutt, Sykehuset NamsosPsykisk helsevern - Akutt, Sykehuset Namsos
Psykisk helsevern - Alderspsykiatri, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/alderspsykiatri-sykehuset-levangerPsykisk helsevern - Alderspsykiatri, Sykehuset LevangerPPsykisk helsevern - Alderspsykiatri, Sykehuset LevangerPsykisk helsevern - Alderspsykiatri, Sykehuset LevangerPsykisk helsevern - Alderspsykiatri, Sykehuset LevangerPsykisk helsevern - Alderspsykiatri, Sykehuset Levanger
Psykisk helsevern - Alderspsykiatri, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/alderspsykiatri-sykehuset-namsosPsykisk helsevern - Alderspsykiatri, Sykehuset NamsosPPsykisk helsevern - Alderspsykiatri, Sykehuset NamsosPsykisk helsevern - Alderspsykiatri, Sykehuset NamsosPsykisk helsevern - Alderspsykiatri, Sykehuset NamsosPsykisk helsevern - Alderspsykiatri, Sykehuset Namsos
Psykisk helsevern - Allmenn, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/allmennpsykiatri-sykehuset-levangerPsykisk helsevern - Allmenn, Sykehuset LevangerPPsykisk helsevern - Allmenn, Sykehuset LevangerPsykisk helsevern - Allmenn, Sykehuset LevangerPsykisk helsevern - Allmenn, Sykehuset LevangerPsykisk helsevern - Allmenn, Sykehuset Levanger
Psykisk helsevern - Allmenn, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/allmennpsykiatri-sykehuset-namsosPsykisk helsevern - Allmenn, Sykehuset NamsosPPsykisk helsevern - Allmenn, Sykehuset NamsosPsykisk helsevern - Allmenn, Sykehuset NamsosPsykisk helsevern - Allmenn, Sykehuset NamsosPsykisk helsevern - Allmenn, Sykehuset Namsos
Psykisk helsevern - DPS Kolvereidhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/dps-kolvereidPsykisk helsevern - DPS KolvereidPPsykisk helsevern - DPS KolvereidPsykisk helsevern - DPS KolvereidPsykisk helsevern - DPS KolvereidPsykisk helsevern - DPS Kolvereid
Psykisk helsevern - DPS Stjørdalhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/dps-stjordalPsykisk helsevern - DPS StjørdalPPsykisk helsevern - DPS StjørdalPsykisk helsevern - DPS StjørdalPsykisk helsevern - DPS StjørdalPsykisk helsevern - DPS Stjørdal
Psykisk helsevern - Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO), Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/habiliteringstjenesten-for-voksne-havo-sykehuset-levangerPsykisk helsevern - Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO), Sykehuset LevangerPPsykisk helsevern - Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO), Sykehuset LevangerPsykisk helsevern - Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO), Sykehuset LevangerPsykisk helsevern - Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO), Sykehuset LevangerPsykisk helsevern - Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO), Sykehuset Levanger
Psykisk helsevern - Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO), Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/habiliteringstjenesten-for-voksne-havo-sykehuset-namsosPsykisk helsevern - Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO), Sykehuset NamsosPPsykisk helsevern - Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO), Sykehuset NamsosPsykisk helsevern - Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO), Sykehuset NamsosPsykisk helsevern - Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO), Sykehuset NamsosPsykisk helsevern - Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO), Sykehuset Namsos
Psykisk helsevern - Høvdinggården, Steinkjerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/hovdinggarden-steinkjerPsykisk helsevern - Høvdinggården, SteinkjerPPsykisk helsevern - Høvdinggården, SteinkjerPsykisk helsevern - Høvdinggården, SteinkjerPsykisk helsevern - Høvdinggården, SteinkjerPsykisk helsevern - Høvdinggården, Steinkjer
Psykisk helsevern - Klinisk støtte i Klinikk for psykisk helsevern og rushttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/klinisk-stotte-i-klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusPsykisk helsevern - Klinisk støtte i Klinikk for psykisk helsevern og rusPPsykisk helsevern - Klinisk støtte i Klinikk for psykisk helsevern og rusPsykisk helsevern - Klinisk støtte i Klinikk for psykisk helsevern og rusPsykisk helsevern - Klinisk støtte i Klinikk for psykisk helsevern og rusPsykisk helsevern - Klinisk støtte i Klinikk for psykisk helsevern og rus
Psykisk helsevern - Psykose, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/psykose-sykehuset-levangerPsykisk helsevern - Psykose, Sykehuset LevangerPPsykisk helsevern - Psykose, Sykehuset LevangerPsykisk helsevern - Psykose, Sykehuset LevangerPsykisk helsevern - Psykose, Sykehuset LevangerPsykisk helsevern - Psykose, Sykehuset Levanger
Psykisk helsevern - Psykose, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/psykose-sykehuset-namsosPsykisk helsevern - Psykose, Sykehuset NamsosPPsykisk helsevern - Psykose, Sykehuset NamsosPsykisk helsevern - Psykose, Sykehuset NamsosPsykisk helsevern - Psykose, Sykehuset NamsosPsykisk helsevern - Psykose, Sykehuset Namsos
Psykisk helsevern - Rus og avhengighet (ARA), Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/rus-og-avhengighet-ara-sykehuset-levangerPsykisk helsevern - Rus og avhengighet (ARA), Sykehuset LevangerPPsykisk helsevern - Rus og avhengighet (ARA), Sykehuset LevangerPsykisk helsevern - Rus og avhengighet (ARA), Sykehuset LevangerPsykisk helsevern - Rus og avhengighet (ARA), Sykehuset LevangerPsykisk helsevern - Rus og avhengighet (ARA), Sykehuset Levanger
Psykisk helsevern - Rus og avhengighet (ARA), Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/rus-og-avhengighet-ara-sykehuset-namsosPsykisk helsevern - Rus og avhengighet (ARA), Sykehuset NamsosPPsykisk helsevern - Rus og avhengighet (ARA), Sykehuset NamsosPsykisk helsevern - Rus og avhengighet (ARA), Sykehuset NamsosPsykisk helsevern - Rus og avhengighet (ARA), Sykehuset NamsosPsykisk helsevern - Rus og avhengighet (ARA), Sykehuset Namsos
Regional koordinerende enhet (RKE) og Regional vurderingsenhet (RVE)https://hnt.no/avdelinger/direktorens-stab/samhandlingsavdelingen/regional-koordinerende-enhet-rkeRegional koordinerende enhet (RKE) og Regional vurderingsenhet (RVE)RRegional koordinerende enhet (RKE) og Regional vurderingsenhet (RVE)Regional koordinerende enhet (RKE) og Regional vurderingsenhet (RVE)Regional koordinerende enhet (RKE) og Regional vurderingsenhet (RVE)Regional koordinerende enhet (RKE) og Regional vurderingsenhet (RVE)
Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF)https://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/regionalt-kompetansesenter-for-spiseforstyrrelserRegionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF)RRegionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF)Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF)Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF)Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF)
Rehabiliteringsavdelingenhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/rehabiliteringsavdelingenRehabiliteringsavdelingenRRehabiliteringsavdelingenRehabiliteringsavdelingenRehabiliteringsavdelingenRehabiliteringsavdelingen
Revmatologi, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/revmatologi-sykehuset-levangerRevmatologi, Sykehuset LevangerRRevmatologi, Sykehuset LevangerRevmatologi, Sykehuset LevangerRevmatologi, Sykehuset LevangerRevmatologi, Sykehuset Levanger
Samhandlingsavdelingenhttps://hnt.no/avdelinger/direktorens-stab/samhandlingsavdelingenSamhandlingsavdelingenSSamhandlingsavdelingenSamhandlingsavdelingenSamhandlingsavdelingenSamhandlingsavdelingen
Slagenheten, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/slagenheten-sykehuset-levangerSlagenheten, Sykehuset LevangerSSlagenheten, Sykehuset LevangerSlagenheten, Sykehuset LevangerSlagenheten, Sykehuset LevangerSlagenheten, Sykehuset Levanger
Slagenheten, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/slagenheten-sykehuset-namsosSlagenheten, Sykehuset NamsosSSlagenheten, Sykehuset NamsosSlagenheten, Sykehuset NamsosSlagenheten, Sykehuset NamsosSlagenheten, Sykehuset Namsos
Steril forsyninghttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/sterilforsyningSteril forsyningSSteril forsyningSteril forsyningSteril forsyningSteril forsyning
Vegsund DPShttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/vegsund-dpsVegsund DPSVVegsund DPSVegsund DPSVegsund DPSVegsund DPS
Økonomiavdelingenhttps://hnt.no/avdelinger/direktorens-stab/okonomiavdelingenØkonomiavdelingenØØkonomiavdelingenØkonomiavdelingenØkonomiavdelingenØkonomiavdelingen
Øre/nese/hals avdelingen (ØNH), Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-namsos/orenesehals-avdelingenØre/nese/hals avdelingen (ØNH), Sykehuset NamsosØØre/nese/hals avdelingen (ØNH), Sykehuset NamsosØre/nese/hals avdelingen (ØNH), Sykehuset NamsosØre/nese/hals avdelingen (ØNH), Sykehuset NamsosØre/nese/hals avdelingen (ØNH), Sykehuset Namsos
Øyeavdelingen, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-namsos/oyeavdelingenØyeavdelingen, Sykehuset NamsosØØyeavdelingen, Sykehuset NamsosØyeavdelingen, Sykehuset NamsosØyeavdelingen, Sykehuset NamsosØyeavdelingen, Sykehuset Namsos

Besøksadresser

DMS Inn-Trøndelaghttps://hnt.no/steder/dms-inn-trondelagDMS Inn-TrøndelagDMS Inn-Trøndelag er et medisinsk senter med ti intermediære senger, fire øyeblikkelig hjelp-senger og to kommunale senger forbeholdt palliativ behandling.
DPS Kolvereidhttps://hnt.no/steder/dps-kolvereidDPS KolvereidDPS Kolvereid er en enhet i Klinikk for psykisk helsevern og rus, og er en del av psykiatritilbudet ved Sykehuset Namsos. Sentret tilbyr polikliniske psykiatritjenester til barn, ungdom og voksne.
DPS Stjørdalhttps://hnt.no/steder/dps-stjordalDPS StjørdalDistriktspsykiatrisk senter ligger i Remyrvegen 37 vakkert plassert nær turområde inntil bykjernen, 4,1 km fra Stjørdal jernbanestasjon. Senteret betjener innbyggere i Stjørdal, Frosta, Meråker, Selbu, Tydal og Malvik.
Høvdinggårdenhttps://hnt.no/steder/hovdinggardenHøvdinggården
Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/steder/sykehuset-levangerSykehuset LevangerSykehuset Levanger er et moderne sykehus med mange spesialiteter, moderne bygg og utstyr. Sykehuset en del av spesialisthelsetjenestetilbudet i Helse Nord-Trøndelag HF  og Helse Midt-Norge RHF.
Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/steder/sykehuset-namsosSykehuset NamsosSykehuset Namsos er lokalsykehus for 40 000 innbyggere i nordre del av Nord-Trøndelag. Lokalsykehuset har funksjoner innenfor de fleste felt med akuttmottak, fødeavdeling, medisinske og kirurgiske klinikker og psykiatri.
Vegsund DPS, Ålesundhttps://hnt.no/steder/vegsund-dpsVegsund DPS, ÅlesundDistriktspsykiatrisk senter i Ålesund, som tilbyr regionalt medisinfritt behandlingstilbud innen psykisk helsevern til pasienter i hele Midt-Norge.
Værnesregionen DMShttps://hnt.no/steder/vernesregionen-dmsVærnesregionen DMSStjørdal Distriktsmedisinske senter er et samarbeid mellom kommunene i Værnesregionen og Helse Nord-Trøndelag HF. Senteret huser poliklinikker som gir behandling enkelte ukedager.

Fant du det du lette etter?