Arrangementer

Kommende arrangementer

Faste arrangementer

ADHD - informasjonsdag (psykoedukasjon)https://hnt.no/arrangementer/adhd-informasjonsdag-psykoedukasjonADHD - informasjonsdag (psykoedukasjon)Når det er satt en diagnose, er det viktig for deg og de rundt deg med kunnskap om sykdommen/lidelsen, slik at du oppnår bedre mestring. Denne kunnskapsutvekslingen kaller vi "psykoedukasjon," og er en del av behandlingen.Når det er satt en diagnose, er det viktig for deg og de rundt deg med kunnskap om sykdommen/lidelsen, slik at du oppnår bedre mestring. Denne kunnskapsutvekslingen kaller vi "psykoedukasjon," og er en del av behandlingen.Helse Nord-Trøndelag
Audiopedagogisk tilbud til førskolebarnhttps://hnt.no/arrangementer/audiopedagogisk-tilbud-til-forskolebarnAudiopedagogisk tilbud til førskolebarnTilbud til barn i alderen null til seks år ved utredning og oppfølging av hørselsvansker.Tilbud til barn i alderen null til seks år ved utredning og oppfølging av hørselsvansker.Helse Nord-Trøndelag
Bipolargruppe, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/bipolargruppe-sykehuset-namsosBipolargruppe, Sykehuset NamsosMålet for gruppeopplæringen er å gi økt kunnskap om bipolar lidelse. Du vil lære om hvordan du kan forebygge nye sykdomsepisoder, samt om hvordan du kan redusere symptomer.Målet for gruppeopplæringen er å gi økt kunnskap om bipolar lidelse. Du vil lære om hvordan du kan forebygge nye sykdomsepisoder, samt om hvordan du kan redusere symptomer.Helse Nord-Trøndelag
ADHD-gruppe, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/adhd-gruppe-sykehuset-namsosADHD-gruppe, Sykehuset NamsosMålet med gruppetilbudet er å gi økt kunnskap om ADHD, og lære strategier for å mestre utfordringer i hverdagen. Målet med gruppetilbudet er å gi økt kunnskap om ADHD, og lære strategier for å mestre utfordringer i hverdagen. Helse Nord-Trøndelag
Mestring av sosial angst, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/mestring-av-sosial-angst-sykehuset-namsosMestring av sosial angst, Sykehuset NamsosGruppebehandlingstilbud for deg med sosial angst, bestående av eksponering, avspenning, ferdighetstrening, psykoedukasjon, kognitiv atferdsterapi og hjemmearbeid. Gruppebehandlingstilbud for deg med sosial angst, bestående av eksponering, avspenning, ferdighetstrening, psykoedukasjon, kognitiv atferdsterapi og hjemmearbeid. Helse Nord-Trøndelag
Tilbake til nåtid, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/tilbake-til-natid-sykehuset-namsosTilbake til nåtid, Sykehuset NamsosPsykoeduaktivt gruppetilbud for deg med kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Psykoeduaktivt gruppetilbud for pasienter med kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Helse Nord-Trøndelag
STEPPS, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/stepps-sykehuset-namsosSTEPPS, Sykehuset NamsosGruppebasert behandlingstilbud til personer med emosjonsreguleringsvansker. Gruppebasert behandlingstilbud til personer med emosjonsreguleringsvansker. Helse Nord-Trøndelag
Motivasjonsgruppe, DPS Kolvereidhttps://hnt.no/arrangementer/motivasjonsgruppe-dps-kolvereidMotivasjonsgruppe, DPS KolvereidGruppebehandlingstilbud som benytter metoden motiverende intervju for å styrke motivasjonen til atferdsendring. Gruppebehandlingstilbud som benytter metoden motiverende intervju for å styrke motivasjonen til atferdsendring. Helse Nord-Trøndelag
Tilbake til nåtid, DPS Kolvereidhttps://hnt.no/arrangementer/tilbake-til-natid-dps-kolvereidTilbake til nåtid, DPS KolvereidPsykoedukativt gruppetilbud for personer med kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Psykoedukativt gruppetilbud for personer med kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Helse Nord-Trøndelag
Mestring av sosial angst, DPS Kolvereidhttps://hnt.no/arrangementer/mestring-av-sosial-angst-dps-kolvereidMestring av sosial angst, DPS KolvereidGruppebehandlingstilbud for personer med sosial angst, bestående av eksponering, avspenning, ferdighetstrening, psykoedukasjon, kognitiv atferdsterapi og hjemmearbeid. Gruppebehandlingstilbud for personer med sosial angst, bestående av eksponering, avspenning, ferdighetstrening, psykoedukasjon, kognitiv atferdsterapi og hjemmearbeid. Helse Nord-Trøndelag
Friluftsterapi, DPS Kolvereidhttps://hnt.no/arrangementer/friluftsterapi-dps-kolvereidFriluftsterapi, DPS KolvereidGruppebehandlingstilbud for pasienter som har behov for stabilisering gjennom å bli mer fysisk aktiv, og få økt bevissthet om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og bedring av psykisk helse. Gruppebehandlingstilbud for pasienter som har behov for stabilisering gjennom å bli mer fysisk aktiv, og få økt bevissthet om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og bedring av psykisk helse. Helse Nord-Trøndelag
Psykoterapigruppe, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/psykoterapigruppe-sykehuset-namsosPsykoterapigruppe, Sykehuset NamsosGruppebehandlingstilbud for deg med tilbakevendende angst, depresjoner og sosiale vansker. Gruppebehandlingstilbud for pasienter med tilbakevendende angst, depresjoner og sosiale vansker. Helse Nord-Trøndelag
ADHD-skolen del 1, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/adhd-skolen-del-1-sykehuset-levangerADHD-skolen del 1, Sykehuset LevangerADHD-skolen består av to deler. Del 1 er aktuelt for deg over 18 år som er nydiagnostisert med ADHD og dine nærmeste pårørende. ADHD-skolen består av tre delkurs. ADHD-skolen del 1 er et kurs for deg over 18 år som er nydiagnostisert med ADHD. Helse Nord-Trøndelag
ADHD-skolen del 2, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/adhd-skolen-del-2-sykehuset-levangerADHD-skolen del 2, Sykehuset LevangerADHD-skolen består av to deler. ADHD-skolen del 2 er aktuell for deg som er diagnostisert med ADHD. Gruppen består maksimum av ti personer. ADHD-skolen består av tre delkurs. Del 2 er aktuell for deg som er diagnostisert med ADHD og består av maksimum ti deltakere. Helse Nord-Trøndelag
Bipolarskolen del 1, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/bipolarskolen-del-1-sykehuset-levangerBipolarskolen del 1, Sykehuset LevangerBipolarskolen består av tre deler. Del 1 er et tilbud til deg som er nydiagnostisert med bipolar lidelse og dine nærmeste pårørende. Bipolarskolen består av tre deler. Del 1 er et tilbud til deg som er nydiagnostisert med bipolar lidelse og dine nærmeste pårørende. Helse Nord-Trøndelag
Bipolarskolen del 2, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/bipolarskolen-del-2-sykehuset-levangerBipolarskolen del 2, Sykehuset LevangerBipolarskolen består av tre deler. Del 2 består av en gruppe på maksimum 10 personer og tar for seg flere aktuelle tema. Bipolarskolen består av tre deler. Del 2 består av en gruppe på maksimum 10 personer og tar for seg flere aktuelle tema. Helse Nord-Trøndelag
Bipolarskolen del 3, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/bipolarskolen-del-3-sykehuset-levangerBipolarskolen del 3, Sykehuset LevangerBipolarskolen består av tre deler. Målgruppen for bipolarskolen del 3 er deg som er diagnostisert med bipolar lidelse og din partner. Hver gruppe består av inntil fem par. Bipolarskolen består av tre deler. Målgruppen for bipolarskolen del 3 er deg og din partner. Hver gruppe består av inntil fem par. Helse Nord-Trøndelag
STEPPS, DPS Stjørdalhttps://hnt.no/arrangementer/stepps-dps-stjordalSTEPPS, DPS StjørdalSTEPPS er et gruppebasert behandlingstilbud til personer med emosjonsreguleringsvansker. STEPPS er et gruppebasert behandlingstilbud til personer med emosjonsreguleringsvansker. Helse Nord-Trøndelag
Tilbake til nåtid, DPS Stjørdalhttps://hnt.no/arrangementer/tilbake-til-natid-dps-stjordalTilbake til nåtid, DPS StjørdalPsykoedukativt gruppetilbud for deg med kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Psykoedukativt gruppetilbud for deg med kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Helse Nord-Trøndelag
Multifamiliegruppe, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/multifamiliegruppe-sykehuset-levangerMultifamiliegruppe, Sykehuset LevangerTilbud til unge voksne med spiseforstyrrelse og deres familier. En fast gruppe består av 5 - 7 familier som samles seks ganger i løpet av et år.Tilbud til unge voksne med spiseforstyrrelse og deres familier. En fast gruppe består av 5 - 7 familier som samles seks ganger i løpet av et år.Helse Nord-Trøndelag
Ryggruppe - del 2https://hnt.no/arrangementer/ryggruppe-del-2Ryggruppe - del 2Lavterskeltilbud til pasienter med langvarige ryggsmerter.Lavterskeltilbud til pasienter med langvarige ryggsmerter.Helse Nord-Trøndelag
Ryggruppe - del 1https://hnt.no/arrangementer/ryggruppe-del-1Ryggruppe - del 1Lavterskeltilbud til pasienter med langvarige ryggsmerter.Lavterskeltilbud til pasienter med langvarige ryggsmerter.Helse Nord-Trøndelag
Kurs ved Klinikk for psykisk helsevern og rushttps://hnt.no/arrangementer/kurs-ved-klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusKurs ved Klinikk for psykisk helsevern og rusVelkommen til faglig påfyll ved Klinikk for psykisk helsevern og rus!Velkommen til faglig påfyll ved Klinikk for psykisk helsevern og rus!Helse Nord-Trøndelag
Mestringsgruppe, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/mestringsgruppe-sykehuset-levangerMestringsgruppe, Sykehuset LevangerGruppebehandling med kognitiv tilnærming som metode, det vil si hvordan tanker og følelser påvirker våre valg.Gruppebehandling med kognitiv tilnærming som metode, det vil si hvordan tanker og følelser påvirker våre valg.Helse Nord-Trøndelag
Depresjonsmestring, DPS Stjørdalhttps://hnt.no/arrangementer/depresjonsmestring-dps-stjordalDepresjonsmestring, DPS StjørdalEt kognitivt basert tilbud for deg over 18 år som er nedstemt, deprimert eller har erfaring med depresjonssymptomer.Et kognitivt basert kurs for voksne som er nedstemt, deprimert eller har erfaring med depresjonssymptomer.Helse Nord-Trøndelag
Recoverygruppe, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/recoverygruppe-sykehuset-namsosRecoverygruppe, Sykehuset NamsosEt gruppebehandlingstilbud med fokus på individuell mestring og tilfriskning. Et gruppebehandlingstilbud med fokus på individuell mestring og tilfriskning. Helse Nord-Trøndelag
STAIRWAYS, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/stairways-sykehuset-namsosSTAIRWAYS, Sykehuset NamsosGruppebasert behandlingstilbud til personer med emosjonsreguleringsvansker som har fullført behandlingsprogrammet STEPPS. Gruppebasert behandlingstilbud til personer med emosjonsreguleringsvansker som har fullført behandlingsprogrammet STEPPS. Helse Nord-Trøndelag
ME, utmattelse og/eller kronisk smerte - gruppebehandlingstilbud ved Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/me-utmattelse-ogeller-kronisk-smerte-gruppebehandlingstilbud-ved-sykehuset-namsosME, utmattelse og/eller kronisk smerte - gruppebehandlingstilbud ved Sykehuset NamsosBehandlingstilbud spesielt tilrettelagt til personer med kroniske smerter og/eller utmattelse/ME.Behandlingstilbud spesielt tilrettelagt til personer med kroniske smerter og/eller utmattelse/ME.Helse Nord-Trøndelag
Psykose - familietilbud ved Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/psykose-familietilbud-ved-sykehuset-namsosPsykose - familietilbud ved Sykehuset NamsosEt tilbud til deg som har psykoselidelse og dine pårørende. Et tilbud til deg som har psykoselidelse og dine pårørende. Helse Nord-Trøndelag
Psykose - familietilbud ved Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/psykose-familietilbud-ved-sykehuset-levangerPsykose - familietilbud ved Sykehuset LevangerPsykoedukativt enkeltfamilietilbud og psykoeduaktiv flerfamiliegruppe er et strukturert tilbud til deg med psykoselidelse og dine pårørende.Psykoedukativt enkeltfamilietilbud og psykoeduaktiv flerfamiliegruppe er et strukturert tilbud til pasienter med psykoselidelse og deres pårørende.Helse Nord-Trøndelag
Marevanbehandling - kurs i egenkontrollhttps://hnt.no/arrangementer/marevanbehandling-kurs-i-egenkontrollMarevanbehandling - kurs i egenkontrollHelse Nord-Trøndelag
Alkoholmisbruk - gruppeterapi for kvinner ved Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/alkoholmisbruk-gruppeterapi-for-kvinner-ved-sykehuset-levangerAlkoholmisbruk - gruppeterapi for kvinner ved Sykehuset LevangerGruppetilbud for kvinner med utfordringer knyttet til alkoholbruk, der både reduksjon av skadelig bruk av alkohol og totalavholdenhet kan være målsettingen med behandlingen.Gruppetilbud for kvinner med utfordringer knyttet til alkoholbruk, der både reduksjon av skadelig bruk av alkohol og totalavholdenhet kan være målsettingen med behandlingen.Helse Nord-Trøndelag
Alkoholmisbruk - gruppeterapi for menn ved Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/alkoholmisbruk-gruppeterapi-for-menn-ved-sykehuset-levangerAlkoholmisbruk - gruppeterapi for menn ved Sykehuset LevangerGruppetilbud for menn med utfordringer knyttet til alkoholbruk. Reduksjon av skadelig bruk av alkohol og totalavholdenhet kan være målsettingen med behandlingen. Gruppetilbud for menn med utfordringer knyttet til alkoholbruk. Reduksjon av skadelig bruk av alkohol og totalavholdenhet kan være målsettingen med behandlingen. Helse Nord-Trøndelag
Mestring av bekymringer, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/mestring-av-bekymringer-sykehuset-levangerMestring av bekymringer, Sykehuset LevangerBehandlingstilbudet er for deg som opplever at du bekymrer deg for mye. Du får innføring i verktøy for å endre egne uhensiktsmessige holdninger og handlingsmønstre knyttet til overdreven bekymring.Behandlingstilbudet er for deg som opplever at du bekymrer deg for mye. Du får innføring i verktøy for å endre egne uhensiktsmessige holdninger og handlingsmønstre knyttet til overdreven bekymring.Helse Nord-Trøndelag
Sosial angst - kognitiv gruppeterapi, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/sosial-angst-kognitiv-gruppeterapi-sykehuset-levangerSosial angst - kognitiv gruppeterapi, Sykehuset LevangerEt behandlingstilbud til deg over 18 år med diagnosen sosial fobi.Et behandlingstilbud til deg over 18 år med diagnosene sosial fobi og engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse. Helse Nord-Trøndelag
Angst og depresjon - gruppebehandling med kognitiv terapi, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/angst-og-depresjon-gruppebehandling-med-kognitiv-terapi-sykehuset-levangerAngst og depresjon - gruppebehandling med kognitiv terapi, Sykehuset LevangerKognitiv terapi er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser, og retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenking, handlinger og følelser. Kognitiv terapi er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser, og retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenking, handlinger og følelser. Helse Nord-Trøndelag
Demens - samtalegruppe for pårørende, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/demens-samtalegruppe-for-parorende-sykehuset-namsosDemens - samtalegruppe for pårørende, Sykehuset NamsosSamtalegruppe for ektefelle eller samboer til personer med demens. Samtalegruppe for ektefelle eller samboer til personer med demens. Helse Nord-Trøndelag
Depresjon og grubling - behandlingsgruppe, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/depresjon-og-grubling-behandlingsgruppe-sykehuset-levangerDepresjon og grubling - behandlingsgruppe, Sykehuset LevangerDette er et behandlingstilbud for deg som opplever at du grubler for mye. Du vil få mer kunnskap om depresjon, grubling og konkrete verktøy du kan bruke for å utfordre depresjonen. Dette er et behandlingstilbud for deg som opplever at du grubler for mye. Du vil få mer kunnskap om depresjon, grubling og konkrete verktøy du kan bruke for å utfordre depresjonen. Helse Nord-Trøndelag
ADHD-gruppe for ungdom og unge voksnehttps://hnt.no/arrangementer/adhd-gruppe-for-ungdom-og-unge-voksneADHD-gruppe for ungdom og unge voksneEt behandlingstilbud for deg som er i aldersgruppen 16-23 år og er diagnostisert med ADHD. Et behandlingstilbud for deg som er i aldersgruppen 16-23 år og er diagnostisert med ADHD. Helse Nord-Trøndelag

    Fant du det du lette etter?