Arrangementer

Kommende arrangementer

Fagdag: Prevensjonhttps://hnt.no/arrangementer/fagdag-prevensjon-2019-01-23Fagdag: PrevensjonFagdagen er søkt godkjent som tellende kurstimer i allmennmedisin (valgfritt kurs).Fagdagen er søkt godkjent som tellende kurstimer i allmennmedisin (valgfritt kurs).23.01.2019 08:00:00FagdagSteinkjer Rådhus, WeidemannssalenHelse Nord-Trøndelag

Faste arrangementer

ADHD - informasjonsdag (psykoedukasjon)https://hnt.no/arrangementer/adhd-informasjonsdag-psykoedukasjonADHD - informasjonsdag (psykoedukasjon)Når det er satt en diagnose, er det viktig for deg og de rundt deg med kunnskap om sykdommen/lidelsen, slik at du oppnår bedre mestring. Denne kunnskapsutvekslingen kaller vi "psykoedukasjon," og er en del av behandlingen.Når det er satt en diagnose, er det viktig for deg og de rundt deg med kunnskap om sykdommen/lidelsen, slik at du oppnår bedre mestring. Denne kunnskapsutvekslingen kaller vi "psykoedukasjon," og er en del av behandlingen.Helse Nord-Trøndelag
Lungeskole for kronisk lungesykehttps://hnt.no/arrangementer/lungeskole-for-kronisk-lungesykeLungeskole for kronisk lungesykeKurs for kronisk lungesyke på Sykehuset Levanger hver høst og vår. Kurs for kronisk lungesyke på Sykehuset Levanger hver høst og vår. Oppstartdato settes når tilstrekkelig antall pasienter har meldt interesse.Helse Nord-Trøndelag
Gruppebehandlingstilbud til personer med kronisk smerte og/eller utmattelse/ME, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/gruppebehandlingstilbud-til-personer-med-kronisk-smerte-ogeller-utmattelseme-sykehuset-namsosGruppebehandlingstilbud til personer med kronisk smerte og/eller utmattelse/ME, Sykehuset NamsosBehandlingstilbud spesielt tilrettelagt til personer med kroniske smerter og/eller utmattelse/ME.Behandlingstilbud spesielt tilrettelagt til personer med kroniske smerter og/eller utmattelse/ME.Helse Nord-Trøndelag
Audiopedagogisk tilbud til førskolebarnhttps://hnt.no/arrangementer/audiopedagogisk-tilbud-til-forskolebarnAudiopedagogisk tilbud til førskolebarnTilbud til barn i alderen null til seks år ved utredning og oppfølging av hørselsvansker.Tilbud til barn i alderen null til seks år ved utredning og oppfølging av hørselsvansker.Helse Nord-Trøndelag
Bipolargruppe, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/bipolargruppe-sykehuset-namsosBipolargruppe, Sykehuset NamsosMålet for gruppeopplæringen er å gi økt kunnskap om bipolar lidelse. Du vil lære om hvordan du kan forebygge nye sykdomsepisoder, samt om hvordan du kan redusere symptomer.Målet for gruppeopplæringen er å gi økt kunnskap om bipolar lidelse. Du vil lære om hvordan du kan forebygge nye sykdomsepisoder, samt om hvordan du kan redusere symptomer.Helse Nord-Trøndelag
ADHD-gruppe, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/adhd-gruppe-sykehuset-namsosADHD-gruppe, Sykehuset NamsosMålet med gruppetilbudet er å gi økt kunnskap om ADHD, og lære strategier for å mestre utfordringer i hverdagen. Målet med gruppetilbudet er å gi økt kunnskap om ADHD, og lære strategier for å mestre utfordringer i hverdagen. Helse Nord-Trøndelag
Mestring av sosial angst, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/mestring-av-sosial-angst-sykehuset-namsosMestring av sosial angst, Sykehuset NamsosGruppebehandlingstilbud for personer med sosial angst, bestående av eksponering, avspenning, ferdighetstrening, psykoedukasjon, kognitiv atferdsterapi og hjemmearbeid. Gruppebehandlingstilbud for personer med sosial angst, bestående av eksponering, avspenning, ferdighetstrening, psykoedukasjon, kognitiv atferdsterapi og hjemmearbeid. Helse Nord-Trøndelag
Aktiv-gruppe, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/aktiv-gruppe-sykehuset-namsosAktiv-gruppe, Sykehuset NamsosGruppebehandlingstilbud for personer med depresjon, som baseres på kognitiv terapi, fysisk aktivitet, avspenning og psykoedukasjon. Gruppebehandlingstilbud for personer med depresjon, som baseres på kognitiv terapi, fysisk aktivitet, avspenning og psykoedukasjon. Helse Nord-Trøndelag
Hverdagsmestring, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/hverdagsmestring-sykehuset-namsosHverdagsmestring, Sykehuset NamsosGruppebehandlingstilbud for pasienter med nedsatt funksjon på flere livsarenaer. Består av sosial- og praktisk ferdighetstrening, trening i problemløsning, psykoedukasjon og fysisk aktivitet. Kurset baseres på kognitiv terapi. Gruppebehandlingstilbud for pasienter med nedsatt funksjon på flere livsarenaer. Består av sosial- og praktisk ferdighetstrening, trening i problemløsning, psykoedukasjon og fysisk aktivitet. Kurset baseres på kognitiv terapi. Helse Nord-Trøndelag
Tilbake til nåtid, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/tilbake-til-natid-sykehuset-namsosTilbake til nåtid, Sykehuset NamsosPsykoeduaktivt gruppetilbud for deg med kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Psykoeduaktivt gruppetilbud for pasienter med kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Helse Nord-Trøndelag
STEPPS, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/stepps-sykehuset-namsosSTEPPS, Sykehuset NamsosGruppebasert behandlingstilbud til personer med emosjonsreguleringsvansker. Gruppebasert behandlingstilbud til personer med emosjonsreguleringsvansker. Helse Nord-Trøndelag
Multifamiliegruppehttps://hnt.no/arrangementer/multifamiliegruppeMultifamiliegruppeTilbud til unge voksne med spiseforstyrrelse og deres familier. En fast gruppe består av 5 - 7 familier som samles seks ganger i løpet av et år.Tilbud til unge voksne med spiseforstyrrelse og deres familier. En fast gruppe består av 5 - 7 familier som samles seks ganger i løpet av et år.Helse Nord-Trøndelag
Motivasjonsgruppe, DPS Kolvereidhttps://hnt.no/arrangementer/motivasjonsgruppe-dps-kolvereidMotivasjonsgruppe, DPS KolvereidGruppebehandlingstilbud som benytter metoden motiverende intervju for å styrke motivasjonen til atferdsendring. Gruppebehandlingstilbud som benytter metoden motiverende intervju for å styrke motivasjonen til atferdsendring. Helse Nord-Trøndelag
Tilbake til nåtid, DPS Kolvereidhttps://hnt.no/arrangementer/tilbake-til-natid-dps-kolvereidTilbake til nåtid, DPS KolvereidPsykoedukativt gruppetilbud for personer med kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Psykoedukativt gruppetilbud for personer med kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Helse Nord-Trøndelag
Mestring av sosial angst, DPS Kolvereidhttps://hnt.no/arrangementer/mestring-av-sosial-angst-dps-kolvereidMestring av sosial angst, DPS KolvereidGruppebehandlingstilbud for personer med sosial angst, bestående av eksponering, avspenning, ferdighetstrening, psykoedukasjon, kognitiv atferdsterapi og hjemmearbeid. Gruppebehandlingstilbud for personer med sosial angst, bestående av eksponering, avspenning, ferdighetstrening, psykoedukasjon, kognitiv atferdsterapi og hjemmearbeid. Helse Nord-Trøndelag
Friluftsterapi, DPS Kolvereidhttps://hnt.no/arrangementer/friluftsterapi-dps-kolvereidFriluftsterapi, DPS KolvereidGruppebehandlingstilbud for pasienter som har behov for stabilisering gjennom å bli mer fysisk aktiv, og få økt bevissthet om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og bedring av psykisk helse. Gruppebehandlingstilbud for pasienter som har behov for stabilisering gjennom å bli mer fysisk aktiv, og få økt bevissthet om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og bedring av psykisk helse. Helse Nord-Trøndelag
Kurs Egenkontroll Marevanbehandlinghttps://hnt.no/arrangementer/kurs-egenkontroll-marevanbehandlingKurs Egenkontroll MarevanbehandlingHelse Nord-Trøndelag
Familietilbud ved psykoselidelse, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/familietilbud-ved-psykoselidelse-sykehuset-levangerFamilietilbud ved psykoselidelse, Sykehuset LevangerPsykoedukativt enkeltfamilietilbud og psykoeduaktiv flerfamiliegruppe er et strukturert tilbud til deg med psykoselidelse og dine pårørende.Psykoedukativt enkeltfamilietilbud og psykoeduaktiv flerfamiliegruppe er et strukturert tilbud til pasienter med psykoselidelse og deres pårørende.Helse Nord-Trøndelag
Psykoterapigruppe, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/psykoterapigruppe-sykehuset-namsosPsykoterapigruppe, Sykehuset NamsosGruppebehandlingstilbud for deg med tilbakevendende angst, depresjoner og sosiale vansker. Gruppebehandlingstilbud for pasienter med tilbakevendende angst, depresjoner og sosiale vansker. Helse Nord-Trøndelag
ADHD-skolen del 1, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/adhd-skolen-del-1-sykehuset-levangerADHD-skolen del 1, Sykehuset LevangerADHD-skolen består av to delkurs. Del 1 er et kurs for deg over 18 år som er nydiagnostisert med ADHD. ADHD-skolen består av tre delkurs. ADHD-skolen del 1 er et kurs for deg over 18 år som er nydiagnostisert med ADHD. Helse Nord-Trøndelag
ADHD-skolen del 2, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/adhd-skolen-del-2-sykehuset-levangerADHD-skolen del 2, Sykehuset LevangerADHD-skolen består av to delkurs. Del 2 består av ukentlige samlinger hvor ulike tema gjennomgås.ADHD-skolen består av tre delkurs. Del 2 er aktuell for deg som er diagnostisert med ADHD og består av maksimum ti deltakere. Helse Nord-Trøndelag
Gruppeterapi for kvinner med utfordringer knyttet til alkoholbruk, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/gruppeterapi-for-kvinner-med-utfordringer-knyttet-til-alkoholbruk-sykehuset-levangerGruppeterapi for kvinner med utfordringer knyttet til alkoholbruk, Sykehuset LevangerGruppetilbud for kvinner med utfordringer knyttet til alkoholbruk, der både reduksjon av skadelig bruk av alkohol og totalavholdenhet kan være målsettingen med behandlingen.Gruppetilbud for kvinner med utfordringer knyttet til alkoholbruk, der både reduksjon av skadelig bruk av alkohol og totalavholdenhet kan være målsettingen med behandlingen.Helse Nord-Trøndelag
Gruppeterapi for menn med utfordringer knyttet til alkoholbruk, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/gruppeterapi-for-menn-med-utfordringer-knyttet-til-alkoholbruk-sykehuset-levangerGruppeterapi for menn med utfordringer knyttet til alkoholbruk, Sykehuset LevangerGruppetilbud for menn med utfordringer knyttet til alkoholbruk. Reduksjon av skadelig bruk av alkohol og totalavholdenhet kan være målsettingen med behandlingen. Gruppetilbud for menn med utfordringer knyttet til alkoholbruk. Reduksjon av skadelig bruk av alkohol og totalavholdenhet kan være målsettingen med behandlingen. Helse Nord-Trøndelag
Bipolarskolen del 1, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/bipolarskolen-del-1-sykehuset-levangerBipolarskolen del 1, Sykehuset LevangerBipolarskolen består av tre deler. Del 1 er et tilbud til deg som er nydiagnostisert med bipolar lidelse og dine nærmeste pårørende. Bipolarskolen bestpr av tre deler. Del 1 er et tilbud til deg som er nydiagnostisert med bipolar lidelse og dine nærmeste pårørende. Helse Nord-Trøndelag
Bipolarskolen del 2, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/bipolarskolen-del-2-sykehuset-levangerBipolarskolen del 2, Sykehuset LevangerBipolarskolen består av tre deler. Del 2 består av en gruppe på maksimum 10 personer og tar for seg flere aktuelle tema. Bipolarskolen består av tre deler. Del 2 består av en gruppe på maksimum 10 personer og tar for seg flere aktuelle tema. Helse Nord-Trøndelag
Bipolarskolen del 3, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/bipolarskolen-del-3-sykehuset-levangerBipolarskolen del 3, Sykehuset LevangerBipolarskolen består av tre deler. Målgruppen for bipolarskolen del 3 er deg og din partner. Hver gruppe består av inntil fem par. Bipolarskolen består av tre deler. Målgruppen for bipolarskolen del 3 er deg og din partner. Hver gruppe består av inntil fem par. Helse Nord-Trøndelag
Kognitiv terapi, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/kognitiv-terapi-sykehuset-levangerKognitiv terapi, Sykehuset LevangerKognitiv terapi er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser, og retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenking, handlinger og følelser. Kognitiv terapi er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser, og retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenking, handlinger og følelser. Helse Nord-Trøndelag
Aktiv senior, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/aktiv-senior-sykehuset-namsosAktiv senior, Sykehuset NamsosBehandlingstilbud for deg over 65 år som på grunn av psykisk lidelse opplever utfordringer med aktivitet i hverdagen. Behandlingstilbud for deg over 65 år som på grunn av psykisk lidelse opplever utfordringer med aktivitet i hverdagen. Helse Nord-Trøndelag
Psykoedukativ stabiliseringsgruppe ved kompleks posttraumatisk stresslidelse, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/psykoedukativ-stabiliseringsgruppe-ved-kompleks-posttraumatisk-stresslidelse-sykehuset-levangerPsykoedukativ stabiliseringsgruppe ved kompleks posttraumatisk stresslidelse, Sykehuset LevangerGruppebehandlingstilbudet er basert på boken "Tilbake til nåtid" og er egnet for deg som lider av kompleks posttraumatisk stresslidelse. Gruppebehandlingstilbudet er basert på boken "Tilbake til nåtid" og er egnet for deg som lider av kompleks posttraumatisk stresslidelse. Helse Nord-Trøndelag
Psykoedukativ samtalegruppe for personer med Asperger syndrom, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/psykoedukativ-samtalegruppe-for-personer-med-asperger-syndrom-sykehuset-levangerPsykoedukativ samtalegruppe for personer med Asperger syndrom, Sykehuset LevangerGruppebehandlingstilbud for deg over 18 år som har Asperger syndrom og som ønsker å lære mer om diagnosen og hvordan takle utfordringer i hverdagen. Gruppebehandlingstilbud for deg over 18 år som har Asperger syndrom og som ønsker å lære mer om diagnosen og hvordan takle utfordringer i hverdagen. Helse Nord-Trøndelag
Interpersonlig psykoterapi i gruppe ved sosial fobi, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/interpersonlig-psykoterapi-i-gruppe-ved-sosial-fobi-sykehuset-levangerInterpersonlig psykoterapi i gruppe ved sosial fobi, Sykehuset LevangerGruppe for deg som har sosial fobi. Gruppe for deg som har sosial fobi. Helse Nord-Trøndelag
Kurs ved Klinikk for psykisk helsevern og rushttps://hnt.no/arrangementer/kurs-ved-klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusKurs ved Klinikk for psykisk helsevern og rusVelkommen til faglig påfyll ved Klinikk for psykisk helsevern og rus!Velkommen til faglig påfyll ved Klinikk for psykisk helsevern og rus!Helse Nord-Trøndelag
Kurs i depresjonsmestringhttps://hnt.no/arrangementer/kurs-i-depresjonsmestringKurs i depresjonsmestringEt kognitivt basert kurs for voksne som er nedstemt, deprimert eller har erfaring med depresjonssymptomer.Et kognitivt basert kurs for voksne som er nedstemt, deprimert eller har erfaring med depresjonssymptomer.Helse Nord-Trøndelag

    Fant du det du lette etter?
    Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.