Arrangementer

 

Kommende arrangementer

Lavt stoffskifte (hypotyreose)https://hnt.no/arrangementer/lavt-stoffskifte-hypotyreose-2017-10-16Lavt stoffskifte (hypotyreose)15.10.2017 22:00:00GruppeopplæringSykehuset NamsosLærings- og mestringssenteretHelse Nord-Trøndelag
Barndommen varer i generasjonerhttps://hnt.no/arrangementer/barndommen-varer-i-generasjoner-2017-10-23Barndommen varer i generasjonerN.K.S. Veiledningssenter for pårørende og Kompetansesenter rus - Midt-Norge inviterer til konferanse 23. oktober på Hell. 23.10.2017 06:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellScandic Hell HotellHelse Nord-Trøndelag
Regional fagdag i kreft og palliasjon høsten 2017https://hnt.no/arrangementer/regional-fagdag-i-kreft-og-palliasjon-hosten-2017-2017-10-25Regional fagdag i kreft og palliasjon høsten 2017Dagen arrangeres i samarbeid med Kompetansesenteret i lindrende behandling.25.10.2017 06:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellWeidemannsalen, Steinkjer RådhusHelse Nord-Trøndelag
Implementeringskonferanse pakkeforløp rus/psykisk helsevernhttps://hnt.no/arrangementer/implementeringskonferanse-pakkeforlop-ruspsykisk-helsevern-2017-10-26Implementeringskonferanse pakkeforløp rus/psykisk helsevern26.10.2017 07:30:00FagseminarDampsaga, SteinkjerHelse Nord-Trøndelag
Hjerteskole, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/hjerteskole-sykehuset-levanger-2017-11-14Hjerteskole, Sykehuset LevangerPoliklinisk rehabiliteringstilbud.13.11.2017 23:00:00GruppeopplæringSykehuset LevangerLærings- og mestringssenteret (Arken)Helse Nord-Trøndelag
Regional konferanse Barn som pårørendehttps://hnt.no/arrangementer/regional-konferanse-barn-som-parorende-2017-11-27Regional konferanse Barn som pårørendeHelse Midt-Norge RHF i samarbeid med regionalt nettverk Barn som pårørende, ønsker fokus på godt forebyggende arbeid hos barn som pårørende, pasientforløpet, brukermedvirkning og samhandling derfor inviterer vi til en regional dagskonferanse om temaet.27.11.2017 07:00:00FagseminarScandic Hell, StjørdalHelse Nord-Trøndelag

Faste arrangementer

Kurs ved Klinikk for psykisk helsevern og rushttps://hnt.no/arrangementer/kurs-ved-klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusKurs ved Klinikk for psykisk helsevern og rusVelkommen til faglig påfyll ved Klinikk for psykisk helsevern og rus!Helse Nord-Trøndelag
Lungeskole for kronisk lungesykehttps://hnt.no/arrangementer/lungeskole-for-kronisk-lungesykeLungeskole for kronisk lungesykeKurs for kronisk lungesyke på Sykehuset Levanger hver høst og vår. Helse Nord-Trøndelag
ADHD - informasjonsdag (psykoedukasjon)https://hnt.no/arrangementer/adhd-informasjonsdag-psykoedukasjonADHD - informasjonsdag (psykoedukasjon)Når det er satt en diagnose, er det viktig for deg og de rundt deg med kunnskap om sykdommen/lidelsen, slik at du oppnår bedre mestring. Denne kunnskapsutvekslingen kaller vi "psykoedukasjon," og er en del av behandlingen.Helse Nord-Trøndelag
Gruppebehandlingstilbud til personer med vedvarende smerter og/eller utmattelse/ME, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/gruppebehandlingstilbud-til-personer-med-vedvarende-smerter-ogeller-utmattelseme-sykehuset-namsosGruppebehandlingstilbud til personer med vedvarende smerter og/eller utmattelse/ME, Sykehuset NamsosBehandlingstilbud spesielt tilrettelagt til personer med kroniske smerter og/eller utmattelse/ME.Helse Nord-Trøndelag