Arrangementer

Kommende arrangementer

Angst og depresjon - hva er det? Folkeopplysningsmøte på Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/angst-og-depresjon-hva-er-det-folkeopplysningsmote-pa-levanger-2019-10-14Angst og depresjon - hva er det? Folkeopplysningsmøte på LevangerMental Helse, kommunene og HNT inviterer til åpent møte, der målsetningen er å bidra til større kunnskap og åpenhet om psykisk helse.Mental Helse, kommunene og HNT inviterer til åpent møte, der målsetningen er å bidra til større kunnskap og åpenhet om psykisk helse.14.10.2019 16:00:00TemakveldLevanger bibliotekHelse Nord-Trøndelag
Angst og depresjon - hva er det? Folkeopplysningsmøte i Stjørdalhttps://hnt.no/arrangementer/angst-og-depresjon-hva-er-det-folkeopplysningsmote-i-stjordal-2019-10-17Angst og depresjon - hva er det? Folkeopplysningsmøte i StjørdalMental Helse, kommunene og HNT inviterer til åpent møte, der målsetningen er å bidra til større kunnskap og åpenhet om psykisk helse.Mental Helse, kommunene og HNT inviterer til åpent møte, der målsetningen er å bidra til større kunnskap og åpenhet om psykisk helse.17.10.2019 16:00:00TemakveldKimen, StjørdalHelse Nord-Trøndelag
Angst og depresjon - hva er det? Folkeopplysningsmøte i Kolvereidhttps://hnt.no/arrangementer/angst-og-depresjon-hva-er-det-folkeopplysningsmote-i-kolvereid-2019-10-22Angst og depresjon - hva er det? Folkeopplysningsmøte i KolvereidMental Helse, kommunene og HNT inviterer til åpent møte, der målsetningen er å bidra til større kunnskap og åpenhet om psykisk helse.Mental Helse, kommunene og HNT inviterer til åpent møte, der målsetningen er å bidra til større kunnskap og åpenhet om psykisk helse.22.10.2019 16:00:00TemakveldNærøy kulturhus, KolvereidHelse Nord-Trøndelag
Angst og depresjon - hva er det? Folkeopplysningsmøte i Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/angst-og-depresjon-hva-er-det-folkeopplysningsmote-i-namsos-2019-10-23Angst og depresjon - hva er det? Folkeopplysningsmøte i NamsosMental Helse, kommunene og HNT inviterer til åpent møte, der målsetningen er å bidra til større kunnskap og åpenhet om psykisk helse.Mental Helse, kommunene og HNT inviterer til åpent møte, der målsetningen er å bidra til større kunnskap og åpenhet om psykisk helse.23.10.2019 16:00:00TemakveldNamsos kulturhus, kulturkafeenHelse Nord-Trøndelag
Fagdag: Samhandling om rus og psykiatri i Namdalenhttps://hnt.no/arrangementer/fagdag-samhandling-om-rus-og-psykiatri-i-namdalen-2019-10-24Fagdag: Samhandling om rus og psykiatri i NamdalenFagdagen arrangeres av kommuner i Namdalen, Helse Nord-Trøndelag v/Klinikk for psykisk helsevern og rus og Nord universitet. Tema: "Gi tid - oppmerksomhet og tilstedeværelse"Fagdagen arrangeres av kommuner i Namdalen, Helse Nord-Trøndelag v/Klinikk for psykisk helsevern og rus og Nord universitet. Tema: "Gi tid - oppmerksomhet og tilstedeværelse"24.10.2019 06:30:00FagdagNord universitet, NamsosHelse Nord-Trøndelag
Barn som pårørende - regional konferansehttps://hnt.no/arrangementer/barn-som-parorende-regional-konferanse-2019-11-04Barn som pårørende - regional konferanseHelse Midt-Norge RHF, i samarbeid med regionalt nettverk Barn som pårørende, inviterer til regional dagkonferanse.Helse Midt-Norge RHF, i samarbeid med regionalt nettverk Barn som pårørende, inviterer til regional dagkonferanse på Stjørdal 4.november 2019.04.11.2019 06:45:00FagdagScandic Hell, StjørdalHelse Nord-Trøndelag

Faste arrangementer

ADHD - informasjonsdag (psykoedukasjon)https://hnt.no/arrangementer/adhd-informasjonsdag-psykoedukasjonADHD - informasjonsdag (psykoedukasjon)Når det er satt en diagnose, er det viktig for deg og de rundt deg med kunnskap om sykdommen/lidelsen, slik at du oppnår bedre mestring. Denne kunnskapsutvekslingen kaller vi "psykoedukasjon," og er en del av behandlingen.Når det er satt en diagnose, er det viktig for deg og de rundt deg med kunnskap om sykdommen/lidelsen, slik at du oppnår bedre mestring. Denne kunnskapsutvekslingen kaller vi "psykoedukasjon," og er en del av behandlingen.Helse Nord-Trøndelag
Lungeskole for kronisk lungesykehttps://hnt.no/arrangementer/lungeskole-for-kronisk-lungesykeLungeskole for kronisk lungesykeKurs for kronisk lungesyke på Sykehuset Levanger hver høst og vår. Kurs for kronisk lungesyke på Sykehuset Levanger hver høst og vår. Oppstartdato settes når tilstrekkelig antall pasienter har meldt interesse.Helse Nord-Trøndelag
Audiopedagogisk tilbud til førskolebarnhttps://hnt.no/arrangementer/audiopedagogisk-tilbud-til-forskolebarnAudiopedagogisk tilbud til førskolebarnTilbud til barn i alderen null til seks år ved utredning og oppfølging av hørselsvansker.Tilbud til barn i alderen null til seks år ved utredning og oppfølging av hørselsvansker.Helse Nord-Trøndelag
Bipolargruppe, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/bipolargruppe-sykehuset-namsosBipolargruppe, Sykehuset NamsosMålet for gruppeopplæringen er å gi økt kunnskap om bipolar lidelse. Du vil lære om hvordan du kan forebygge nye sykdomsepisoder, samt om hvordan du kan redusere symptomer.Målet for gruppeopplæringen er å gi økt kunnskap om bipolar lidelse. Du vil lære om hvordan du kan forebygge nye sykdomsepisoder, samt om hvordan du kan redusere symptomer.Helse Nord-Trøndelag
ADHD-gruppe, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/adhd-gruppe-sykehuset-namsosADHD-gruppe, Sykehuset NamsosMålet med gruppetilbudet er å gi økt kunnskap om ADHD, og lære strategier for å mestre utfordringer i hverdagen. Målet med gruppetilbudet er å gi økt kunnskap om ADHD, og lære strategier for å mestre utfordringer i hverdagen. Helse Nord-Trøndelag
Mestring av sosial angst, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/mestring-av-sosial-angst-sykehuset-namsosMestring av sosial angst, Sykehuset NamsosGruppebehandlingstilbud for deg med sosial angst, bestående av eksponering, avspenning, ferdighetstrening, psykoedukasjon, kognitiv atferdsterapi og hjemmearbeid. Gruppebehandlingstilbud for deg med sosial angst, bestående av eksponering, avspenning, ferdighetstrening, psykoedukasjon, kognitiv atferdsterapi og hjemmearbeid. Helse Nord-Trøndelag
Tilbake til nåtid, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/tilbake-til-natid-sykehuset-namsosTilbake til nåtid, Sykehuset NamsosPsykoeduaktivt gruppetilbud for deg med kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Psykoeduaktivt gruppetilbud for pasienter med kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Helse Nord-Trøndelag
STEPPS, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/stepps-sykehuset-namsosSTEPPS, Sykehuset NamsosGruppebasert behandlingstilbud til personer med emosjonsreguleringsvansker. Gruppebasert behandlingstilbud til personer med emosjonsreguleringsvansker. Helse Nord-Trøndelag
Motivasjonsgruppe, DPS Kolvereidhttps://hnt.no/arrangementer/motivasjonsgruppe-dps-kolvereidMotivasjonsgruppe, DPS KolvereidGruppebehandlingstilbud som benytter metoden motiverende intervju for å styrke motivasjonen til atferdsendring. Gruppebehandlingstilbud som benytter metoden motiverende intervju for å styrke motivasjonen til atferdsendring. Helse Nord-Trøndelag
Tilbake til nåtid, DPS Kolvereidhttps://hnt.no/arrangementer/tilbake-til-natid-dps-kolvereidTilbake til nåtid, DPS KolvereidPsykoedukativt gruppetilbud for personer med kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Psykoedukativt gruppetilbud for personer med kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Helse Nord-Trøndelag
Mestring av sosial angst, DPS Kolvereidhttps://hnt.no/arrangementer/mestring-av-sosial-angst-dps-kolvereidMestring av sosial angst, DPS KolvereidGruppebehandlingstilbud for personer med sosial angst, bestående av eksponering, avspenning, ferdighetstrening, psykoedukasjon, kognitiv atferdsterapi og hjemmearbeid. Gruppebehandlingstilbud for personer med sosial angst, bestående av eksponering, avspenning, ferdighetstrening, psykoedukasjon, kognitiv atferdsterapi og hjemmearbeid. Helse Nord-Trøndelag
Friluftsterapi, DPS Kolvereidhttps://hnt.no/arrangementer/friluftsterapi-dps-kolvereidFriluftsterapi, DPS KolvereidGruppebehandlingstilbud for pasienter som har behov for stabilisering gjennom å bli mer fysisk aktiv, og få økt bevissthet om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og bedring av psykisk helse. Gruppebehandlingstilbud for pasienter som har behov for stabilisering gjennom å bli mer fysisk aktiv, og få økt bevissthet om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og bedring av psykisk helse. Helse Nord-Trøndelag
Kurs Egenkontroll Marevanbehandlinghttps://hnt.no/arrangementer/kurs-egenkontroll-marevanbehandlingKurs Egenkontroll MarevanbehandlingHelse Nord-Trøndelag
Familietilbud ved psykoselidelse, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/familietilbud-ved-psykoselidelse-sykehuset-levangerFamilietilbud ved psykoselidelse, Sykehuset LevangerPsykoedukativt enkeltfamilietilbud og psykoeduaktiv flerfamiliegruppe er et strukturert tilbud til deg med psykoselidelse og dine pårørende.Psykoedukativt enkeltfamilietilbud og psykoeduaktiv flerfamiliegruppe er et strukturert tilbud til pasienter med psykoselidelse og deres pårørende.Helse Nord-Trøndelag
Psykoterapigruppe, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/psykoterapigruppe-sykehuset-namsosPsykoterapigruppe, Sykehuset NamsosGruppebehandlingstilbud for deg med tilbakevendende angst, depresjoner og sosiale vansker. Gruppebehandlingstilbud for pasienter med tilbakevendende angst, depresjoner og sosiale vansker. Helse Nord-Trøndelag
ADHD-skolen del 1, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/adhd-skolen-del-1-sykehuset-levangerADHD-skolen del 1, Sykehuset LevangerADHD-skolen består av to delkurs. Del 1 er et kurs for deg over 18 år som er nydiagnostisert med ADHD og dine nærmeste pårørende. ADHD-skolen består av tre delkurs. ADHD-skolen del 1 er et kurs for deg over 18 år som er nydiagnostisert med ADHD. Helse Nord-Trøndelag
ADHD-skolen del 2, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/adhd-skolen-del-2-sykehuset-levangerADHD-skolen del 2, Sykehuset LevangerADHD-skolen består av to delkurs. ADHD-skolen del 2 er aktuell for deg som er diagnostisert med ADHD. Gruppen består maksimum av ti personer. ADHD-skolen består av tre delkurs. Del 2 er aktuell for deg som er diagnostisert med ADHD og består av maksimum ti deltakere. Helse Nord-Trøndelag
Gruppeterapi for kvinner med utfordringer knyttet til alkoholbruk, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/gruppeterapi-for-kvinner-med-utfordringer-knyttet-til-alkoholbruk-sykehuset-levangerGruppeterapi for kvinner med utfordringer knyttet til alkoholbruk, Sykehuset LevangerGruppetilbud for kvinner med utfordringer knyttet til alkoholbruk, der både reduksjon av skadelig bruk av alkohol og totalavholdenhet kan være målsettingen med behandlingen.Gruppetilbud for kvinner med utfordringer knyttet til alkoholbruk, der både reduksjon av skadelig bruk av alkohol og totalavholdenhet kan være målsettingen med behandlingen.Helse Nord-Trøndelag
Gruppeterapi for menn med utfordringer knyttet til alkoholbruk, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/gruppeterapi-for-menn-med-utfordringer-knyttet-til-alkoholbruk-sykehuset-levangerGruppeterapi for menn med utfordringer knyttet til alkoholbruk, Sykehuset LevangerGruppetilbud for menn med utfordringer knyttet til alkoholbruk. Reduksjon av skadelig bruk av alkohol og totalavholdenhet kan være målsettingen med behandlingen. Gruppetilbud for menn med utfordringer knyttet til alkoholbruk. Reduksjon av skadelig bruk av alkohol og totalavholdenhet kan være målsettingen med behandlingen. Helse Nord-Trøndelag
Bipolarskolen del 1, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/bipolarskolen-del-1-sykehuset-levangerBipolarskolen del 1, Sykehuset LevangerBipolarskolen består av tre deler. Del 1 er et tilbud til deg som er nydiagnostisert med bipolar lidelse og dine nærmeste pårørende. Bipolarskolen består av tre deler. Del 1 er et tilbud til deg som er nydiagnostisert med bipolar lidelse og dine nærmeste pårørende. Helse Nord-Trøndelag
Bipolarskolen del 2, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/bipolarskolen-del-2-sykehuset-levangerBipolarskolen del 2, Sykehuset LevangerBipolarskolen består av tre deler. Del 2 består av en gruppe på maksimum 10 personer og tar for seg flere aktuelle tema. Bipolarskolen består av tre deler. Del 2 består av en gruppe på maksimum 10 personer og tar for seg flere aktuelle tema. Helse Nord-Trøndelag
Bipolarskolen del 3, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/bipolarskolen-del-3-sykehuset-levangerBipolarskolen del 3, Sykehuset LevangerBipolarskolen består av tre deler. Målgruppen for bipolarskolen del 3 er deg som er diagnostisert med bipolar lidelse og din partner. Hver gruppe består av inntil fem par. Bipolarskolen består av tre deler. Målgruppen for bipolarskolen del 3 er deg og din partner. Hver gruppe består av inntil fem par. Helse Nord-Trøndelag
Kognitiv terapi, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/kognitiv-terapi-sykehuset-levangerKognitiv terapi, Sykehuset LevangerKognitiv terapi er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser, og retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenking, handlinger og følelser. Kognitiv terapi er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser, og retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenking, handlinger og følelser. Helse Nord-Trøndelag
Aktiv senior, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/aktiv-senior-sykehuset-namsosAktiv senior, Sykehuset NamsosBehandlingstilbud for deg over 65 år som på grunn av psykisk lidelse, slik som angst eller depresjon, opplever utfordringer med aktivitet i hverdagen. Behandlingstilbud for deg over 65 år som på grunn av psykisk lidelse opplever utfordringer med aktivitet i hverdagen. Helse Nord-Trøndelag
Psykoedukativ stabiliseringsgruppe ved kompleks posttraumatisk stresslidelse, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/psykoedukativ-stabiliseringsgruppe-ved-kompleks-posttraumatisk-stresslidelse-sykehuset-levangerPsykoedukativ stabiliseringsgruppe ved kompleks posttraumatisk stresslidelse, Sykehuset LevangerGruppebehandlingstilbudet er basert på boken "Tilbake til nåtid" og er egnet for deg som lider av kompleks posttraumatisk stresslidelse. Gruppebehandlingstilbudet er basert på boken "Tilbake til nåtid" og er egnet for deg som lider av kompleks posttraumatisk stresslidelse. Helse Nord-Trøndelag
Interpersonlig psykoterapi i gruppe ved sosial fobi, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/interpersonlig-psykoterapi-i-gruppe-ved-sosial-fobi-sykehuset-levangerInterpersonlig psykoterapi i gruppe ved sosial fobi, Sykehuset LevangerGruppe for deg som har sosial fobi. Gruppe for deg som har sosial fobi. Helse Nord-Trøndelag
STEPPS, DPS Stjørdalhttps://hnt.no/arrangementer/stepps-dps-stjordalSTEPPS, DPS StjørdalSTEPPS er et gruppebasert behandlingstilbud til personer med emosjonsreguleringsvansker. STEPPS er et gruppebasert behandlingstilbud til personer med emosjonsreguleringsvansker. Helse Nord-Trøndelag
Tilbake til nåtid, DPS Stjørdalhttps://hnt.no/arrangementer/tilbake-til-natid-dps-stjordalTilbake til nåtid, DPS StjørdalPsykoedukativt gruppetilbud for deg med kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Psykoedukativt gruppetilbud for deg med kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Helse Nord-Trøndelag
Samtalegruppe for pårørende til personer med demens, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/samtalegruppe-for-parorende-til-personer-med-demens-sykehuset-namsosSamtalegruppe for pårørende til personer med demens, Sykehuset NamsosSamtalegruppe for ektefelle eller samboer til personer med demens. Samtalegruppe for ektefelle eller samboer til personer med demens. Helse Nord-Trøndelag
Multifamiliegruppe, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/multifamiliegruppe-sykehuset-levangerMultifamiliegruppe, Sykehuset LevangerTilbud til unge voksne med spiseforstyrrelse og deres familier. En fast gruppe består av 5 - 7 familier som samles seks ganger i løpet av et år.Tilbud til unge voksne med spiseforstyrrelse og deres familier. En fast gruppe består av 5 - 7 familier som samles seks ganger i løpet av et år.Helse Nord-Trøndelag
Ryggruppe - del 2https://hnt.no/arrangementer/ryggruppe-del-2Ryggruppe - del 2Lavterskeltilbud til pasienter med langvarige ryggsmerter.Lavterskeltilbud til pasienter med langvarige ryggsmerter.Helse Nord-Trøndelag
Ryggruppe - del 1https://hnt.no/arrangementer/ryggruppe-del-1Ryggruppe - del 1Lavterskeltilbud til pasienter med langvarige ryggsmerter.Lavterskeltilbud til pasienter med langvarige ryggsmerter.Helse Nord-Trøndelag
Kurs ved Klinikk for psykisk helsevern og rushttps://hnt.no/arrangementer/kurs-ved-klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusKurs ved Klinikk for psykisk helsevern og rusVelkommen til faglig påfyll ved Klinikk for psykisk helsevern og rus!Velkommen til faglig påfyll ved Klinikk for psykisk helsevern og rus!Helse Nord-Trøndelag
Gruppebehandlingstilbud til personer med kronisk smerte og/eller utmattelse/ME, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/gruppebehandlingstilbud-til-personer-med-kronisk-smerte-ogeller-utmattelseme-sykehuset-namsosGruppebehandlingstilbud til personer med kronisk smerte og/eller utmattelse/ME, Sykehuset NamsosBehandlingstilbud spesielt tilrettelagt til personer med kroniske smerter og/eller utmattelse/ME.Behandlingstilbud spesielt tilrettelagt til personer med kroniske smerter og/eller utmattelse/ME.Helse Nord-Trøndelag
Mestringsgruppe, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/mestringsgruppe-sykehuset-levangerMestringsgruppe, Sykehuset LevangerGruppebehandling med kognitiv tilnærming som metode, det vil si hvordan tanker og følelser påvirker våre valg.Gruppebehandling med kognitiv tilnærming som metode, det vil si hvordan tanker og følelser påvirker våre valg.Helse Nord-Trøndelag
Depresjonsmestring, DPS Stjørdalhttps://hnt.no/arrangementer/depresjonsmestring-dps-stjordalDepresjonsmestring, DPS StjørdalEt kognitivt basert kurs for deg over 18 år som er nedstemt, deprimert eller har erfaring med depresjonssymptomer.Et kognitivt basert kurs for voksne som er nedstemt, deprimert eller har erfaring med depresjonssymptomer.Helse Nord-Trøndelag
Dialektisk atferdsterapi, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/dialektisk-atferdsterapi-sykehuset-levangerDialektisk atferdsterapi, Sykehuset LevangerEt behandlingstilbud for voksne med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse med selvmordsatferd og selvskading. Et behandlingstilbud for voksne med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse med selvmordsatferd og selvskading. Helse Nord-Trøndelag
Recoverygruppe, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/recoverygruppe-sykehuset-namsosRecoverygruppe, Sykehuset NamsosEt gruppebehandlingstilbud med fokus på individuell mestring og tilfriskning. Et gruppebehandlingstilbud med fokus på individuell mestring og tilfriskning. Helse Nord-Trøndelag
Familietilbud ved psykoselidelse, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/familietilbud-ved-psykoselidelse-sykehuset-namsosFamilietilbud ved psykoselidelse, Sykehuset NamsosEt tilbud til deg som har psykoselidelse og dine pårørende. Et tilbud til deg som har psykoselidelse og dine pårørende. Helse Nord-Trøndelag
STAIRWAYS, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/stairways-sykehuset-namsosSTAIRWAYS, Sykehuset NamsosGruppebasert behandlingstilbud til personer med emosjonsreguleringsvansker som har fullført behandlingsprogrammet STEPPS. Gruppebasert behandlingstilbud til personer med emosjonsreguleringsvansker som har fullført behandlingsprogrammet STEPPS. Helse Nord-Trøndelag

    Fant du det du lette etter?
    Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.