Arrangementer

Kommende arrangementer

Hjertekurs, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/hjertekurs-sykehuset-namsos-2018-11-12Hjertekurs, Sykehuset NamsosEt gruppebasert informasjonskurs for deg som nylig har vært innlagt med angina pectoris, hjerteinfarkt eller er hjerteoperert. Pårørende oppfordres også til å delta.Et gruppebasert informasjonskurs for deg som nylig har vært innlagt med angina pectoris, hjerteinfarkt eller er hjerteoperert. Pårørende oppfordres også til å delta.12.11.2018 09:00:00GruppeopplæringSykehuset NamsosMøterom H1 i 1.etasje, ved laboratoriet, bak resepsjonen.Helse Nord-Trøndelag
Hjerteskole, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/hjerteskole-sykehuset-levanger-2018-11-20Hjerteskole, Sykehuset LevangerPoliklinisk rehabiliteringstilbud.Poliklinisk rehabiliteringstilbud.19.11.2018 23:00:00GruppeopplæringSykehuset LevangerLærings- og mestringssenteret (Arken)Helse Nord-Trøndelag
Barn som pårørende - samarbeid om tidlig innsatshttps://hnt.no/arrangementer/barn-som-parorende-samarbeid-om-tidlig-innsats-2018-11-30Barn som pårørende - samarbeid om tidlig innsatsFagdag for helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten, samt for brukerorganisasjoner.Fagdag 30.11.2018 for helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten, samt for brukerorganisasjoner.30.11.2018 07:00:00FagdagScandic Rock City, Sverres gate 35, 7800 NamsosHelse Nord-Trøndelag

Faste arrangementer

ADHD - informasjonsdag (psykoedukasjon)https://hnt.no/arrangementer/adhd-informasjonsdag-psykoedukasjonADHD - informasjonsdag (psykoedukasjon)Når det er satt en diagnose, er det viktig for deg og de rundt deg med kunnskap om sykdommen/lidelsen, slik at du oppnår bedre mestring. Denne kunnskapsutvekslingen kaller vi "psykoedukasjon," og er en del av behandlingen.Når det er satt en diagnose, er det viktig for deg og de rundt deg med kunnskap om sykdommen/lidelsen, slik at du oppnår bedre mestring. Denne kunnskapsutvekslingen kaller vi "psykoedukasjon," og er en del av behandlingen.Helse Nord-Trøndelag
Lungeskole for kronisk lungesykehttps://hnt.no/arrangementer/lungeskole-for-kronisk-lungesykeLungeskole for kronisk lungesykeKurs for kronisk lungesyke på Sykehuset Levanger hver høst og vår. Kurs for kronisk lungesyke på Sykehuset Levanger hver høst og vår. Oppstartdato settes når tilstrekkelig antall pasienter har meldt interesse.Helse Nord-Trøndelag
Gruppebehandlingstilbud til personer med kronisk smerte og/eller utmattelse/ME, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/gruppebehandlingstilbud-til-personer-med-kronisk-smerte-ogeller-utmattelseme-sykehuset-namsosGruppebehandlingstilbud til personer med kronisk smerte og/eller utmattelse/ME, Sykehuset NamsosBehandlingstilbud spesielt tilrettelagt til personer med kroniske smerter og/eller utmattelse/ME.Behandlingstilbud spesielt tilrettelagt til personer med kroniske smerter og/eller utmattelse/ME.Helse Nord-Trøndelag
Audiopedagogisk tilbud til førskolebarnhttps://hnt.no/arrangementer/audiopedagogisk-tilbud-til-forskolebarnAudiopedagogisk tilbud til førskolebarnTilbud til barn i alderen null til seks år ved utredning og oppfølging av hørselsvansker.Tilbud til barn i alderen null til seks år ved utredning og oppfølging av hørselsvansker.Helse Nord-Trøndelag
Bipolargruppe, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/bipolargruppe-sykehuset-namsosBipolargruppe, Sykehuset NamsosMålet for gruppeopplæringen er å gi økt kunnskap om bipolar lidelse. Du vil lære om hvordan du kan forebygge nye sykdomsepisoder, samt om hvordan du kan redusere symptomer.Målet for gruppeopplæringen er å gi økt kunnskap om bipolar lidelse. Du vil lære om hvordan du kan forebygge nye sykdomsepisoder, samt om hvordan du kan redusere symptomer.Helse Nord-Trøndelag
ADHD-gruppe, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/adhd-gruppe-sykehuset-namsosADHD-gruppe, Sykehuset NamsosMålet med gruppetilbudet er å gi økt kunnskap om ADHD, og lære strategier for å mestre utfordringer i hverdagen. Målet med gruppetilbudet er å gi økt kunnskap om ADHD, og lære strategier for å mestre utfordringer i hverdagen. Helse Nord-Trøndelag
Mestring av sosial angst, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/mestring-av-sosial-angst-sykehuset-namsosMestring av sosial angst, Sykehuset NamsosGruppebehandlingstilbud for personer med sosial angst, bestående av eksponering, avspenning, ferdighetstrening, psykoedukasjon, kognitiv atferdsterapi og hjemmearbeid. Gruppebehandlingstilbud for personer med sosial angst, bestående av eksponering, avspenning, ferdighetstrening, psykoedukasjon, kognitiv atferdsterapi og hjemmearbeid. Helse Nord-Trøndelag
Aktiv-gruppe, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/aktiv-gruppe-sykehuset-namsosAktiv-gruppe, Sykehuset NamsosGruppebehandlingstilbud for personer med depresjon, som baseres på kognitiv terapi, fysisk aktivitet, avspenning og psykoedukasjon. Gruppebehandlingstilbud for personer med depresjon, som baseres på kognitiv terapi, fysisk aktivitet, avspenning og psykoedukasjon. Helse Nord-Trøndelag
Hverdagsmestring, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/hverdagsmestring-sykehuset-namsosHverdagsmestring, Sykehuset NamsosGruppebehandlingstilbud for pasienter med nedsatt funksjon på flere livsarenaer. Består av sosial- og praktisk ferdighetstrening, trening i problemløsning, psykoedukasjon og fysisk aktivitet. Kurset baseres på kognitiv terapi. Gruppebehandlingstilbud for pasienter med nedsatt funksjon på flere livsarenaer. Består av sosial- og praktisk ferdighetstrening, trening i problemløsning, psykoedukasjon og fysisk aktivitet. Kurset baseres på kognitiv terapi. Helse Nord-Trøndelag
Tilbake til nåtid, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/tilbake-til-natid-sykehuset-namsosTilbake til nåtid, Sykehuset NamsosPsykoeduaktivt gruppetilbud for pasienter med kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Psykoeduaktivt gruppetilbud for pasienter med kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Helse Nord-Trøndelag
STEPPS, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/stepps-sykehuset-namsosSTEPPS, Sykehuset NamsosGruppebasert behandlingstilbud til personer med emosjonsreguleringsvansker. Gruppebasert behandlingstilbud til personer med emosjonsreguleringsvansker. Helse Nord-Trøndelag
Multifamiliegruppehttps://hnt.no/arrangementer/multifamiliegruppeMultifamiliegruppeTilbud til unge voksne med spiseforstyrrelse og deres familier. En fast gruppe består av 5 - 7 familier som samles seks ganger i løpet av et år.Tilbud til unge voksne med spiseforstyrrelse og deres familier. En fast gruppe består av 5 - 7 familier som samles seks ganger i løpet av et år.Helse Nord-Trøndelag
Motivasjonsgruppe, DPS Kolvereidhttps://hnt.no/arrangementer/motivasjonsgruppe-dps-kolvereidMotivasjonsgruppe, DPS KolvereidGruppebehandlingstilbud som benytter metoden motiverende intervju for å styrke motivasjonen til atferdsendring. Gruppebehandlingstilbud som benytter metoden motiverende intervju for å styrke motivasjonen til atferdsendring. Helse Nord-Trøndelag
Tilbake til nåtid, DPS Kolvereidhttps://hnt.no/arrangementer/tilbake-til-natid-dps-kolvereidTilbake til nåtid, DPS KolvereidPsykoedukativt gruppetilbud for personer med kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Psykoedukativt gruppetilbud for personer med kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Helse Nord-Trøndelag
Mestring av sosial angst, DPS Kolvereidhttps://hnt.no/arrangementer/mestring-av-sosial-angst-dps-kolvereidMestring av sosial angst, DPS KolvereidGruppebehandlingstilbud for personer med sosial angst, bestående av eksponering, avspenning, ferdighetstrening, psykoedukasjon, kognitiv atferdsterapi og hjemmearbeid. Gruppebehandlingstilbud for personer med sosial angst, bestående av eksponering, avspenning, ferdighetstrening, psykoedukasjon, kognitiv atferdsterapi og hjemmearbeid. Helse Nord-Trøndelag
Friluftsterapi, DPS Kolvereidhttps://hnt.no/arrangementer/friluftsterapi-dps-kolvereidFriluftsterapi, DPS KolvereidGruppebehandlingstilbud for pasienter som har behov for stabilisering gjennom å bli mer fysisk aktiv, og få økt bevissthet om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og bedring av psykisk helse. Gruppebehandlingstilbud for pasienter som har behov for stabilisering gjennom å bli mer fysisk aktiv, og få økt bevissthet om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og bedring av psykisk helse. Helse Nord-Trøndelag
Kurs Egenkontroll Marevanbehandlinghttps://hnt.no/arrangementer/kurs-egenkontroll-marevanbehandlingKurs Egenkontroll MarevanbehandlingHelse Nord-Trøndelag
Familietilbud ved psykoselidelse, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/familietilbud-ved-psykoselidelse-sykehuset-levangerFamilietilbud ved psykoselidelse, Sykehuset LevangerPsykoedukativt enkeltfamilietilbud og psykoeduaktiv flerfamiliegruppe er et strukturert tilbud til deg med psykoselidelse og dine pårørende.Psykoedukativt enkeltfamilietilbud og psykoeduaktiv flerfamiliegruppe er et strukturert tilbud til pasienter med psykoselidelse og deres pårørende.Helse Nord-Trøndelag
Psykoterapigruppe, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/arrangementer/psykoterapigruppe-sykehuset-namsosPsykoterapigruppe, Sykehuset NamsosGruppebehandlingstilbud for pasienter med tilbakevendende angst, depresjoner og sosiale vansker. Gruppebehandlingstilbud for pasienter med tilbakevendende angst, depresjoner og sosiale vansker. Helse Nord-Trøndelag

    Fant du det du lette etter?
    Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.