HELSENORGE

Fag og kvalitet

Våre hovedoppgaver er kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid. Dette omfatter behandling av klagesaker, oppfølging av tilsyn, smittevern, pasientforløp/pakkeforløp, rådgiving om helsejuridiske spørsmål, kvalitetssystemet, internrevisjon og ansvar for beredskap.

Fant du det du lette etter?