Forskning

Forskningsavdelingen veileder, gir råd og støtter opp om forsknings- og utviklingsarbeid til ansatte og samarbeidspartnere.

Sykehuset Levanger. Foto.
Forskning har kontorlokaler i Arken på Sykehuset Levanger. Avdelingen yter sine tjenester til klinikkene på begge sykehus.

Kontaktinformasjon

Fagbibliotekar

Fagbibliotekar Marianne Lysne. Foto.

Fagbibliotekar Marianne Lysne

Kontorsted

Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Arbeidssted

Helse Nord-Trøndelag HF

Virksomhet

 • Låne ut faglitteratur til ansatte
 • Skaffe artikler til ansatte
 • Veilede i litteratursøk og endnote
 • «Bestill en bibliotekar»: komme ut i avdelingene for å informere om bibliotekets ressurser og elektroniske tilganger

Kontaktinformasjon

Tlf. 74 09 83 36 / marianne.lysne@hnt.no

Forskningsrådgiver

Forskningsrådgiver Hege Selnes Haugdahl. Foto.

Forskningsrådgiver Hege Selnes Haugdahl

Kontorsted

Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Arbeidssted

Helse Nord-Trøndelag HF

Virksomhet

 • Gi veiledning, undervisning, råd og støtte i forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Godkjenning av forskningsprosjekter (medlem i DAC)
 • SØK-studiet
 • Forskningslunsj, forskerprat i NRK radio
 • Oversikt over forskningsinfrastruktur, forskningsmiljø og bidra til å knytte kontakt med andre forskningsmiljø og forskningsnettverk

Kontaktinformasjon

Tlf. 74 09 81 35 / 909 56 250  / hege.haugdahl@hnt.no

Forskningssjef

Forskningssjef Bodil Landstad. Foto.

Forskningssjef Bodil Landstad

Kontorsted

Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Arbeidssted

Helse Nord-Trøndelag HF

Virksomhet

 • Forskningssjefen er delegert hovedansvaret som forskningsansvarlig i HNT
 • Ansvar for at all forskningsvirksomhet granskes i henhold til interne forskningsstrategier, vitenskapelig og faglig kvalitet, gjennomførbarhet og forsvarlighet i henhold til lovverk og ressurser
 • Tilrettelegging for forskning gjennom god forskningsinfrastruktur
 • Jobbe for å opprettholde vitenskapelig produksjon av god kvalitet
 • Forvaltning av forskningsdata i HNT
 • Stimulere til forskningssamarbeid både nasjonalt og internasjonalt mellom universitet, høgskoler og helseforetak
 • Utvikle og styrke samarbeidet med andre eksterne forskningsaktører
 • Bedrive egen forskning

Kontaktinformasjon

Telefon:  74 09 89 32 90 79 65 93
E-post:  bodil.landstad@hnt.no  

Konsulent datautlevering

Konsulent datautlevering Marlen Knutli. Foto.

Konsulent datautlevering Marlen Knutli

Kontorsted

Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Arbeidssted

Helse Nord-Trøndelag HF

Virksomhet

 • Bestilling, klargjøring og utlevering av data
 • Prosjektleder i Forskningsbiobank for polikliniske pasienter
 • SPSS – grunnleggende støtte i klargjøring av datasett/merging av filer

Tlf. 74 09 87 92 / marlen.knutli@hnt.no

Monitor

Monitor Torbjørn Øverness. Foto.

Monitor Torbjørn Øverness

Kontorsted

Kontor for forskningsstøtte, Forskningsavdelingen, St. Olavs hospital

Arbeidssted

Helseforetakene i Helse Midt-Norge

Virksomhet

Gi forskningsbistand til alle Helseforetak i Helse Midt-Norge som har et forskningsprosjekt som har behov for å monitoreres.

Kontaktinformasjon

Tlf. 92 29 37 12 / torbjorn.ovreness@stolav.no

Personvernombud for forskning

Personvernombud for forskning Fredrik Høie Jordet. Foto.

Personvernombud for forskning Fredrik Høie Jordet.

Kontorsted

Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Arbeidssted

Helseforetakene i Helse Midt-Norge

Virksomhet

Personvernombud for forskning skal oppgradere retningslinjer og rutiner for personvern og informasjonssikkerhet som gjelder forskning og kvalitetsstudier ved sykehusene i Helse Midt Norge. Dette vil blant annet innebære vurdering av personvern og informasjonssikkerhet i prosjekter som behandler personopplysninger, veiledning og opplæring av sykehusansatte og forskere. Personvernombudet for forskning er en regional ressurs, og samarbeider på tvers av nivå og foretak. Det skal i den forbindelse legges til rette for regional praktisering av personvernlovgivningen innenfor spesialisthelsetjenesten. Personvernombudet skal hovedsakelig være en ressurs for forskere og ansatte tilknyttet regionens helseforetak, men også eksterne forskere og studenter som ønsker utlevering av helseopplysninger fra Helse Nord-Trøndelag.

Kontaktinformasjon

Tlf. 74 09 73 53 / fredrikhoie.jordet@helse-nordtrondelag.no

Prosjektkoordinator

Prosjektkoordinator Kristine Hole. Foto.

Prosjektkoordinator Kristine Hole.

Kontorsted

Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Arbeidssted

Helse Nord-Trøndelag HF

Kontaktinformasjon

Tlf. 74 09 87 88 / kristine.hole@hnt.no

Rådgiver IKT

Rådgiver IKT Erling Jermstad. Foto.

Rådgiver IKT Erling Jermstad

Kontorsted

Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Arbeidssted

Helse Nord-Trøndelag HF

Virksomhet

 • IT-bestiller Senter for virksomhetsstøtte og utvikling

 • Superbruker Office

 • Statistikk; tilpassing, registrering, rapportering (SPSS)

 • Utforming/utskrift presentasjoner, postere og foldere
 • Veiledning/opplæring bruk av div. programvare (SPSS/Office)
 • Web, internett-/intranettpublisering
 • Lage/red. visittkort/bilder/audio/video
 • Tilrettelegge og koordinere bruk av lokaliteter og hjelpemidler i ARKEN

Kontaktinformasjon

Tlf. 74 09 89 21 / erling.jermstad@hnt.no

Rådgiver innovasjon

Rådgiver innovasjon Hilde Kjeldstad Berg. Foto.

Rådgiver innovasjon Hilde Kjeldstad Berg

Kontorsted

Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Arbeidssted

Helse Nord-Trøndelag HF

Kontaktinformasjon

Telefon 47 25 72 22/hilde.kjeldstad.berg@hnt.no

Rådgiver kommunikasjon

Rådgiver kommunikasjon Kim Goksøyr Strande. Foto.

Rådgiver kommunikasjon Kim Goksøyr Strande.

Kontorsted

Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Arbeidssted

Helse Nord-Trøndelag HF

Virksomhet

 • Strategisk kommunikasjonsarbeid for å formidle og synliggjøre forskningen i Helse Nord-Trøndelag
 • Planlegge, produsere og publisere innhold i ulike sjangre og kommunikasjonskanaler

Kontaktinformasjon

Tlf 92 81 98 01 / KimGoksoyr.Strande@hnt.no

Saksbehandler

Sekretær Bente Rømo Søreng. Foto.

Sekretær Bente Rømo Søreng

Kontorsted

Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Arbeidssted

Helse Nord-Trøndelag HF

Virksomhet

 • Tilrettelegge og koordinere bruk av lokaliteter og hjelpemidler i ARKEN
 • Utarbeidelse av informasjonsmateriell
 • PRS-arbeid
 • Budsjettarbeid
 • Saksbehandler 

Kontaktinformasjon

Tlf. 74 09 82 90 / bente.romo.soreng@hnt.no 

Praktisk informasjon

Besøk

Besøksforbudet på våre sykehus er opphevet, men det er fortsatt ikke slik at alle som ønsker å komme på besøk vil få en avtale om dette.

Restriksjoner ved besøk hos inneliggende pasient

Internett

Du kan koble deg til og surfe gratis på nettverket GjestenettHMN. Passord bestiller du i nettleseren, og får tilsendt på sms. Det trådløse nettverket har dekning de fleste steder på sykehuset.

Kapell og sykehusdiakon, Sykehuset Levanger

​Sykehusets kapell er stengt fra våren 2020 på grunn av ombygging på sykehuset.

Ønsker du kontakt med sykehusets diakon kan personalet på avdelingen formidle dette.

Preste- og samtaletjenesten, Sykehuset Levanger

Kart, Sykehuset Levanger

Kiosk, Sykehuset Levanger

​​​​Narvesen drifter kiosk på dagtid, samt mat- og drikketilbud via automater utenfor åpningstid. Kiosktilbudet inkluderer salg av blomster.​

Åpningstider
Mandag til fredag: 07:30 - 20:00
Lørdag: 08:30 - 19:00
Søndag: 12:00 - 19:00

Offentlig transport, Sykehuset Levanger

Du kommer til Sykehuset Levanger med rutegående buss eller tog. Buss stanser ved Sykehusets hovedinngang. Tog stanser ved Levanger Stasjon, cirka 1 kilometer fra Sykehuset Levanger. Det er togstasjon på Trondheim Lufthavn Værnes. Togturen mellom flyplassen og Sykehuset Levanger tar ca. 50 minutter.

atb.no

vy.no

SAS.no

Norwegian.no

Widerøe.no

Levanger Taxi har telefonnummer 74 08 14 00.

Overnatting ved Rødkløverhuset, Sykehuset Levanger

​​​​​Adresse: Dr Hiorts gate 4, 7601​ Levanger (på sykehusområdet)

Rødkløverhuset Levanger - inngangsparti, stue, bad, kjøkken og soverom. Fotokollasje.

Rødkløverhuset Levanger. Foto: Helse Nord-Trøndelag HF.

Rødkløverhuset er et overnattingssted og fristed for sykehusets​​ pasienter og deres pårørende.

Bestilling

 • ​​Ved planlagt overnatting må du selv bestille rom på telefon 940 97 528 (hverdager mellom klokka 09-13)
 • Ved akutt overnattingsbehov kveld eller i helger, skjer bestilling via Sykehuset Levanger på telefon 74 09 80 00
 • Nøkkel til Rødkløverhuset hentes på Informasjon- og servicesenteret Sykehuset Levanger (ISS), som ligger rett innenfor hovedinngangen på sykehuset. ISS er døgnåpen.

Priser

 • ​Pasient, ledsager og pårørende: kr. 250,- per døgn
 • Barn (0-15 år): kr 100,- per døgn
Kun kontant betaling. Alle får kvittering.
 
Du kan ha rett til godtgjørelse for utgifter til overnatting i forbindelse med reise til eller fra behandling. Informasjon om dette finner du på helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser eller ved å ringe 915 05  515. 

 

​Praktisk informasjon

 • Det er sengetøy på alle rom og håndklær på badet.
 • Ved lengre opphold kan vi bistå med klesvask.
 • Godt utstyrt kjøkken, som kan benyttes til selvhushold.
 • En tavle i gangen viser hvilke rom som er reservert.​
   

Brosjyre Rødkløverhuset Levanger​ (pdf) 

Parkering

Det er begrenset med parkeringsplasser ved sykehuset. Vi anbefaler derfor at besøkende reiser kollektivt. Buss stopper like ved hovedinngangen.

Kommer du med bil, er det parkeringsmuligheter på flere parkeringsplasser på sykehusområdet. For våre blodgivere er det gratis parkering på avsatte plasser. Alle øvrige plasser er betalingsplasser. Du kan betale kontant, med bankkort eller easy:park app på mobiltelefon. Informasjon om dette finner du på parkeringsautomatene.

Vi anbefaler ikke bruk av egen bil ved innleggelse, dagkirurgi eller annen poliklinisk operasjon. Behandling og medisinering kan føre til at bilkjøring må unngås.

Pasientreiser

Hovedregelen er at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Reisen må være lenger enn ti kilometer hver vei, og koste mer enn lokal minstetakst med offentlig transport. For reiser over 300 kilometer dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen, i stedet for standardsats per kilometer.

Hvis du ikke kan reise med offentlig transport, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du ha rett på rekvisisjon til tilrettelagt transport. Ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515 om du har spørsmål om en tilrettelagt pasientreise.

Les mer om pasientreiser og søk om å få dekket reiseutgifter (helsenorge.no)

Røyking

​Det er ikke tillatt å røyke inne i sykehusbyggene. Du kan røyke på anviste steder i nærheten av hovedinngangen.

Ønsker du nikotintyggegummi eller nikotinplaster ved innleggelsen på sykehuset? Ta kontakt med personalet når du er kommet på avdelingen, så får du hjelp.

Sykehusapotek, Sykehuset Levanger

På sykehusapoteket får du kjøpt medisiner, sykepleieartikler og andre apotekvarer, og råd og veiledning om bruk av legemidler og utstyr. Sykehusapoteket ligger på bakkeplan til høyre fra hovedinngangen.​

For åpningstider og kontaktinformasjon, se sykehusapotekets hjemmeside

Sykehuskafeen Levanger

Av smittevernhensyn må vi begrense antall personer som er inne på sykehuset samtidig. Sykehuskafeen Levanger er nå kun åpen for deg som er

 • ansatt
 • pasient, samt eventuell eldsager som er helt nødvendig for at du skal få gjennomført din undersøkelse/behandling på sykehuset.

Vi har redusert antall bord og stoler, slik at det blir enklere å holde anbefalt avstand til hverandre. Sykehuskafeen kan ikke benyttes som ventesone - forlat kafeen når måltidet er over. Det er avmerket egne soner for ansatte og pasienter/ledsagere.

Vi ber om at du utfører håndhygiene når du går inn i sykehuskafeen og på veg ut. 

Sykehuskafeen ligger i sykehusets førsteetasje.

Åpningstider

Mandag til fredag: 07:30 - 17:00
Helg/helligdager: 09:00 - 15:00
 
Middag serveres fra klokka 12:00 alle dager.

Telefon

Bruk av mobiltelefon er tillatt på sykehuset. Vennligst sett mobilen på lydløs og ta hensyn til andre pasienter.

Ta kontakt med personalet dersom du ønsker å kjøpe telefonkort til bruk på våre telefoner.

Fant du det du lette etter?