HELSENORGE

HR og organisasjon

Avdelingen har en sentral rolle knyttet til personalspørsmål, rekruttering og andre støttefunksjoner for organisasjonen. Sentralt står arbeidsgiveransvaret i forhold til helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS). HR ivaretar viktige funksjoner som inkluderende arbeidsliv, forebygge sykefravær og bidra positivt til at personalpolitikken er i tråd med arbeidslivets lover og regler.

Fant du det du lette etter?