HR og organisasjon

Avdelingen har en sentral rolle knyttet til personalspørsmål, rekruttering og andre støttefunksjoner for organisasjonen. Sentralt står arbeidsgiveransvaret i forhold til helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS). HR ivaretar viktige funksjoner som inkluderende arbeidsliv, forebygge sykefravær og bidra positivt til at personalpolitikken er i tråd med arbeidslivets lover og regler.

Sykehuset Levanger. Foto.
På Sykehuset Levanger har HR og organisasjon kontorlokaler i Arken.
Inngangsparti A4, der HR og organisasjon har kontorlokaler. Foto.
På Sykehuset Namsos har HR og organisasjon kontorlokaler i A-blokka. Foto: Helse Nord-Trøndelag.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?