HELSENORGE

Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret (LMS) Helse Nord-Trøndelag er en arena for samarbeid og informasjonsutveksling mellom pasienter, pårørende, erfarne brukere og helsepersonell.

LMS skal bidra til å utvikle, kvalitetssikre og styrke arbeidet med pasient- og pårørendeopplæring i samarbeid med  kliniske avdelinger og brukerorganisasjoner.

Fant du det du lette etter?