Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret (LMS) Helse Nord-Trøndelag er en arena for samarbeid og informasjonsutveksling mellom pasienter, pårørende, erfarne brukere og helsepersonell.

LMS skal bidra til å utvikle, kvalitetssikre og styrke arbeidet med pasient- og pårørendeopplæring i samarbeid med  kliniske avdelinger og brukerorganisasjoner.

Les mer om Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret jobber for at personer med kronisk sykdom, funksjonsnedsettelse og langvarige helseutfordringer og deres pårørende, får tilbud om pasient- og pårørendeopplæring av god kvalitet.

  • Lærings- og mestringssenterets oppgave er å koordinere pasient- og pårørendeopplæring.
  • Brukererfaring og fagkunnskap sidestilles ved planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringstiltak
  • Pedagogisk kompetanse til helsepersonell og brukere
  • Informasjonssenter og møteplass 

Opplæring av pasienter og pårørende skal være en del av det standardiserte pasientforløpet, uavhengig av språk, kultur og levesett.

Oversikt over planlagte opplæringstilbud til pasienter og pårørende for 2020 (pdf)

Lærings- og mestringssenterets mål

  • Å gi pasienter og pårørende økt kunnskap om egen sykdom og økt innsikt i egen situasjon for å kunne forebygge forverring og blir styrket i mestring av egen hverdag.
  • Å kvalitetssikre tjenester og bidra til en mer pasientorientert helsetjeneste, der pasienter aktivt deltar i beslutninger om egen helse og utvikling av helsetjenesten.

Kompetansehevende tilbud til helsepersonell

Pasient- og pårørendeopplæring er en av spesialisthelsetjenestens fire hovedoppgaver. Tjenestene utvikles i et likeverdig samarbeid mellom fagpersoner og erfarne brukere. Vi tilbyr kompetansehevende tilbud til helsepersonell i spesialisthelsetjenesten, rehabiliteringsinstitusjoner og kommunene, med mål om å styrke helsepedagogiske verktøy i fagutøvelsen.

Vi tilbyr:

  • Grunnkurs i helsepedagogikk
  • Fagdager med helsepedagogiske tema
  • Motiverende samtale, introduksjonskurs
  • Presentasjonsteknikk

Ansatte

Ann Kathrin Hagen Røstad - leder

Mette Holte - spesialpedagog

Inger Lise Brede - fagkonsulent
Liv Eli Lysfjord - rådgiver

Lenker


FFO – Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

SAFO – Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

NK LMH – Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

SANKS – Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Sykehuset Levanger: Lærings- og mestringssenteret ligger i Arken

Sykehuset Namsos: Lærings- og mestringssenteret ligger i eget bygg I Overhallsvegen 25A

Telefon
74 21 53 64 (Namsos)eller 74 09 89 85 (Levanger)
mandag - fredag 08:00-15:00
Besøksadresser og praktisk informasjon

Arrangementer

Preste- og samtaletjenesten, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/direktorens-stab/lering-og-mestring/preste-og-samtaletjenesten-sykehuset-levangerPreste- og samtaletjenesten, Sykehuset LevangerPreste- og samtaletjenesten i Helse Nord-Trøndelag er et tilbud til pasienter, pårørende og personal (ansatte og studenter) ved Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos og DPS Stjørdal og DPS Kolvereid.
Preste- og samtaletjenesten, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/direktorens-stab/lering-og-mestring/preste-og-samtaletjenesten-sykehuset-namsosPreste- og samtaletjenesten, Sykehuset NamsosPreste- og samtaletjenesten er et tilbud til pasienter, pårørende og personal (ansatte og studenter) ved Sykehusene Namsos og Levanger og DPS Stjørdal og DPS Kolvereid.

Fant du det du lette etter?