HELSENORGE

Økonomiavdelingen

Vi har ansvar for økonomistyring i Helse Nord-Trøndelag HF. Økonomiavdelingen ivaretar nødvendig koordinering og oppfølging av økonomistyring i henhold til retningslinjer fra Helse Midt-Norge RHF.

Fant du det du lette etter?