HELSENORGE

Koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering

Koordinerende enhet i Helse Nord-Trøndelag kan hjelpe deg som har behov for rehabiliteringstjenester, koordinator eller individuell plan. Vi har oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen, og vi er et kontaktpunkt for samarbeid. Ansvaret til koordinerende enhet omfatter alle pasientgrupper med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, og er ikke avgrenset til habilitering og rehabilitering.

Fant du det du lette etter?