HELSENORGE

Regional koordinerende enhet (RKE) og Regional vurderingsenhet (RVE)

Vi har oversikt over, og gir informasjon om, offentlige og private habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseregion Midt-Norge.

RVE rettighetsvurderer alle henvisninger fra fastleger til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket.

Fant du det du lette etter?