Regional koordinerende enhet (RKE) og Regional vurderingsenhet (RVE)

Vi har oversikt over, og gir informasjon om, offentlige og private habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseregion Midt-Norge.

RVE rettighetsvurderer alle henvisninger fra fastleger til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket.

Les mer om Regional koordinerende enhet (RKE) og Regional vurderingsenhet (RVE)

Regional koordinerende enhet (RKE) og Regional vurderingsenhet (RVE)

Våre oppgaver

  • Ha oversikt over regionens private og offentlige habiliterings- og rehabiliteringstilbud og deres innhold, kapasitet og ventetider.
  • Gi informasjon om private og offentlige habiliterings- og rehabiliteringstilbud til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere (kommunehelsetjenesten, fastleger, helseforetak, private rehabiliteringsinstitusjoner, brukerorganisasjoner med flere).
  • Drifte informasjonstelefonen for habilitering og rehabilitering - 800 300 61 - med helsefaglig personell og drifte nettside med oversikt over tilgjengelige rehabiliteringstjenester i regionen.
  • Vurdere alle henvisninger fra fastleger og spesialister til private habiliterings- og rehabiliteringsinstitusjoner.
  • Ha en koordineringsfunksjon for habiliterings- og rehabiliteringsarbeidet i helseregionen (på systemnivå), det vil blant annet si å etablere nettverk og møteplasser via Koordinerende enhet i helseforetakene og ut i kommunene.
  • Bidra til utvikling av Koordinerende enhet i sykehusområdene i regionen.

Koordinerende enheter i Helse Midt

Helse Nord-TrøndelagSt.OlavHelse Møre og Romsdal

Regional koordinerende enhet i øvrige helseregioner

Helse VestHelse Sør-østHelse Nord

Kontaktinformasjon

Telefon
800 30 061
mandag - fredag 09:00-15:00
Ansvarlig RKE: Nancy Haugan tlf. 74 09 89 35 Ansvarlig RVE: Anne Kristine Vevelstad tlf. 74 09 88 53
E-post
Postadresse

Helse Nord-Trøndelag HF
Regional koordinerende enhet
Postboks 333
7601 Levanger

Helse Nord-Trøndelag HF
Regional vurderingsenhet
Postboks 333
7601 Levanger

Fant du det du lette etter?