Klinikk for intern service

Vi forvalter Helse Nord-Trøndelags bygningsareal og uteområder, og yter service og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr. Vår kjøkkenavdeling lager mat til inneliggende pasienter og drifter helseforetakets kantiner/kafeer. Vi har også ansvar for resepsjon, sentralbord, kontorstøtte, varelogistikk, lager og innkjøp.

Fant du det du lette etter?