HELSENORGE

Kirurgisk dagenhet, Sykehuset Levanger

Vi gir dagkirugisk behandling til barn og voksne med ortopediske og kirurgiske lidelser. Barn under ett år behandles av Barneavdelingen.

Fant du det du lette etter?