HELSENORGE

Kirurgisk poliklinikk, Sykehuset Levanger

Kirurgisk poliklinikk utreder og behandler pasienter som er henvist fra primærlege og andre sykehus, og foretar kontroller av kirurgiske og ortopediske pasienter. Vi har spisskompetanse innen sårbehandling og uroterapi.

Fant du det du lette etter?