HELSENORGE

Klinikk for kvinne, barn og familie

Klinikk for kvinne, barn og familie (KBF) er en klinikk organisert i Helse Nord-Trøndelag HF. Klinikken har virksomhet ved Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger og driver i tillegg utsrtakt ambulant og poliklinisk virksomhet. KBF har ansvar for et helhetlig, spesialisert helsetilbud for kvinner, barn/unge og familier i nordre del av Trøndelag.

Fant du det du lette etter?