HELSENORGE

BUP Familieseksjon, Sykehuset Levanger

Familieseksjonen i Levanger gir et psykiatrisk utrednings og behandlingstilbud til barn/unge (0 – 18 år) hvor barnets helseproblem er spesielt knyttet til sammensatte problemstillinger i familie eller nettverk. Familieseksjonen består av fire team: Poliklinikk, Team Familiebehandling, Spe- og småbarns team og Familieambulatoriet.

Fant du det du lette etter?