HELSENORGE

Overgrepsmottak

Overgrepsmottaket for seksuelle overgrep gir tilbud til kvinner over 16 år og menn over 18 år i nordre del av Trøndelag. Tilbudet kan være akutt like etter en hendelse, eller det kan være et avtalt oppmøte. 


Kvinner under 16 år og menn under 18 år skal kontakte Overgrepsenheten ved St.Olavs hospital, tlf. 72 57 12 12.

Fant du det du lette etter?