HELSENORGE

Gyn/Føde/Barselavdelingen, Sykehuset Namsos

Avdelingen gir tilbud til kvinner med gynekologiske problemstillinger, gravide med spesielle behov og tilstander, rutineultralyd for gravide, fødselshjelp og barselomsorg.


Fant du det du lette etter?