HELSENORGE

Geriatri, Sykehuset Namsos

Geriatrisk enhet utreder og behandler eldre med sammensatte sykdommer.

Fant du det du lette etter?