HELSENORGE

Hjertesviktpoliklinikken, Sykehuset Namsos

Vi tilbyr individuell oppfølging av voksne med kronisk hjertesvikt. Hjertesviktpoliklinikken er drevet av spesialsykepleiere i tett samarbeid med hjertespesialist.

Fant du det du lette etter?