HELSENORGE

Medisinsk poliklinikk, Sykehuset Levanger

Medisinsk poliklinikk utreder og behandler pasienter som er henvist fra primærlege og andre sykehus, og foretar kontroller av medisinske pasienter.

Fant du det du lette etter?