Rehabiliteringsavdelingen

Vi tilbyr spesialisert rehabilitering til personer med kompleks funksjonsproblematikk. Hos oss vil du møte flere yrkesgrupper som arbeider i team med deg: lege, sykepleier, hjelpepleier, vernepleier, sosionom, logoped, ergoterapeut, fysioterapeut, miljøassistent, fritidsleder og sekretær. Rehabiliteringsavdelingen er en sengepost med døgnbemanning.

Fant du det du lette etter?