HELSENORGE

Klinikk for prehospitale tjenester

Prehospital klinikk leverer tjenester både til spesialist- og primærhelsetjenesten, samt direkte til publikum. Klinikken består av Ambulansetjenesten, AMK-sentralen og Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag.

Fant du det du lette etter?