Ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag

Ambulansetjenesten har ansvar for transport av pasienter i Nord-Trøndelag. Ring 113 for øyeblikkelig hjelp.

Les mer om Ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag

Ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag

Ambulanseavdelingen kjørte 1 472 890 kilometer fordelt på 17876 oppdrag i 2015. Avdelingen har 215 ansatte fordelt på 15 ambulansestasjoner. I tillegg kommer 30 lærlinger. Avdelingskontoret er lokalisert i Sykehuset Levanger.


All ut alarmering av ambulanser utføres av AMK-sentralen i Nord-Trøndelag.

Kostnader for legers deltakelse i utrykninger med ambulanse dekkes av helseforetaket, HELFO og kommunen. Les mer om dette her.

Ledsagerregning for ambulanse i Nord-Trøndelag (pdf)

Kontakt

Telefon
113