HELSENORGE

Akuttpsykiatri, Sykehuset Namsos

Seksjon akutt er en lukket akuttpsykiatrisk sengepost, som tar imot øyeblikkelig hjelp-innleggelser fra opptaksområdet til Sykehuset Namsos. Seksjonen har også et tilbud til pasienter som er i behov av en innleggelse ved en lukket psykiatrisk sengepost. Målet med innleggelsen er utredning, stabilisering, oppstart av behandling og eventuelt henvisning til annen behandlingsinstans. Har du eller dine behov for innleggelse hos oss, trengs det henvisning fra legevakt, fastlege, sykehuslege eller poliklinisk behandler i Klinikk for psykisk helsevern og rus.

Fant du det du lette etter?