DPS Kolvereid

DPS Kolvereid gir et allmennpsykiatrisk poliklinisk behandlingstilbud innen psykisk helse og rus til befolkningen i Ytre Namdal og Søndre Helgeland.

Les mer om DPS Kolvereid

DPS Kolvereid

Vi samarbeider tett med kommunene i nedslagsfeltet (Bindal, Leka, Nærøy og Vikna med tilsammen ca 11 000 innbyggere), og kan tilby helhetlige tjenester til voksne og eldre. En del av virksomheten drives også ambulant, det vil si der pasienten er og ikke i DPS.

Tilbud:

Allmennpsykiatrisk poliklinikk
Gruppebehandlingsenhet poliklinikk

Kontakt

Telefon
74098600
Felles telefonnummer for Psykisk helsevern i Helse Nord-Trøndelag
DPS Kolvereid
Besøksadresse
Bjørkåsveien 17(Google maps)
7970 Kolvereid
Telefon
74098600

Offentlig transport

​Du kommer til DPS Kolvereid med buss. Les mer om rutetider på Trønderbilene AS sine egne internettsider eller telefon 177.

Pasientreiser

Hovedregelen er at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Reisen må være lenger enn ti kilometer hver vei, og koste mer enn lokal minstetakst med offentlig transport. For reiser over 300 kilometer dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen, i stedet for standardsats per kilometer.

Hvis du ikke kan reise med offentlig transport, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du ha rett på rekvisisjon til tilrettelagt transport. Ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515 om du har spørsmål om en tilrettelagt pasientreise.

Les mer om pasientreiser og søk om å få dekket reiseutgifter (helsenorge.no)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.