Klinisk støtte i Klinikk for psykisk helsevern og rus

Vår hovedoppgave er å gi råd innen forskning, fag- og kvalitetsutvikling og yte service overfor klinikkens ledelse, avdelinger og seksjoner. I tillegg er vi kontaktpunkt for eksterne samarbeidspartnere.

Les mer om Klinisk støtte i Klinikk for psykisk helsevern og rus

Klinisk støtte i Klinikk for psykisk helsevern og rus

Klinisk støttes hovedoppgaver er å

  • være rådgivere innen forskning, kvalitet- og fagutvikling
  • være kontaktpunkt for eksterne samarbeidspartnere, eksempelvis studieinstitusjoner og eksterne foredragsholdere
  • koordinere og gjennomføre opplæring av helsepersonell og studenter i klinikken
  • drifte og videreutvikle kvalitetssystemet
  • bidra til at klinikken opptrer i tråd med styringsdokumentene
  • ivareta ansvar for økonomi, registrering, kvalitet, faglig forsvarlighet, etikk og kontinuitet innen behandling, ansettelser, utdanning og forskning, samt koordinere tiltak og planer som fremmer dette i henhold til opptrappingsplanens mål
  • arrangere kurs og undervisning med eksterne og interne foredragsholdere

  • koordinere mottak av studenter

Kontakt

Telefon
74098000
E-post
Postadresse

Sykehuset Levanger
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Klinisk støtte
Postboks 333
7601 Levanger

Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.