Klinisk støtte i Klinikk for psykisk helsevern og rus

Klinisk støtte arbeider for at HNT skal framstå med et koordinert og sammenhengende tilbud innen psykisk helsevern og rus i henhold til Nasjonal opptrappingsplan for psykisk helse, og i tråd med foretakets målsettinger.

Les mer om Klinisk støtte i Klinikk for psykisk helsevern og rus

Klinisk støtte i Klinikk for psykisk helsevern og rus

Klinisk støtte

Avdelingen har følgende hovedfunksjoner:

 1. Rådgivningsfunksjon: Bidra til at faglighet og kvalitet vektlegges, som grunnlag for klinikkleder og avdelingsledernes samlede beslutninger.
 2. Utviklingsoppgaver: Ta initiativ til, bidra til og støtte opp under klinikkens og avdelingenes gjennomføring av prosjekter som bidrar til utvikling av Klinikk for psykisk helsevern og rus.
 3. Oppfølgingsoppgaver: Bidra til at klinikken opptrer samlet og i tråd med de krav og forventninger som rettes mot klinikken som helhet, i henhold til styringsdokumentene.
 4. Utadrettet virksomhet: Ivareta eksternt samarbeid og representasjon mot relevante samarbeidspartnere, slik at tjenestene utvikles i dialog.
 5. Koordinerende og tverrgående funksjon innenfor Klinikk for Psykisk helsevern og rus: Ivareta et overordnet og systemmessig ansvar for økonomi, registrering, kvalitet, faglig forsvarlighet, etikk og kontinuitet innen behandling, ansettelser, utdanning og forskning, samt foreslå og koordinere tiltak og planer som fremmer dette i henhold til opptrappingsplanens mål.

Forsknings- og fagutviklingsenheten (FFE)

FFE bidrar til å fremme kunnskapsbasert praksis, motivere til og skape engasjement og kultur for forskning, fag og kvalitetsutvikling i klinikken.

Hovedoppgaver:

 • Strategisk rådgivning Forskning -  Fagutvikling –kvalitetsutvikling for klinikkledelsen
 • Koordinere opplæring av helsepersonell
 • Ha oversikt over, vurdere og anbefale kurs og etterutdanning
 • Koordinere opplæring av pasienter og pårørende
 • Koordinere klinikkens forskningsinnsats (i samarbeid med forskningsavdelingen)
 • Koordinere funksjonen ledelsens representant; ansvar for å drifte og utvikle kvalitetssystemet


FFE bidrar med å:

Kontakt

Telefon
74098000
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.