HELSENORGE

Psykose, Sykehuset Namsos

Seksjon Psykose gir tilbud om utredning og behandling av psykoselidelser i poliklinikk, sengepost og ved ambulant virksomhet. Vi tilbyr også TIPS (Tidlig oppdagelse og behandling ved psykoser), som er en lavterskel telefontjeneste.

Fant du det du lette etter?