HELSENORGE

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF)

RKSF er en av fem regionale enheter i Norge som behandler spiseforstyrrelser, og vårt regionale ansvar er knyttet til Helse Midt-Norge. Pasienter fra andre deler av landet kan be om å bli henvist på bakgrunn av fritt behandlingsvalg. Vi tilbyr spesialisert behandling til pasienter med spiseforstyrrelser som anoreksi, bulimi og overspisningslidelse. I tillegg til kliniske oppgaver, tilbyr vi undervisning, veiledning og fagutvikling til helsepersonell.  
 
Klikk deg inn på lenken nedenfor for ytterligere informasjon om RKSF, våre behandlingstilbud, vår forskningsaktivitet og kurs og kompetansehevende tiltak for helsepersonell. Du finner også informasjon om NORSPIS. Det er en egen fane med informasjon om henvisning. 
Fant du det du lette etter?