HELSENORGE
Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser

Henvisning

Informasjon til fastleger og andre behandlere som kan henvise pasienter til RKSF.

​Primært for personer over 18 år

RKSF tilbyr primært behandling til personer fra 18 år, men vi vurderer henvisninger fra og med fylte 16 år. Vi tilbyr både poliklinisk dagbehandling og innleggelse.

Som hovedregel skal behandling først prøves ved lokalt DPS

Som hovedregel skal behandling først prøves ved lokalt distriktspsykiatrisk senter (DPS). I Helse Nord-Trøndelag tilbyr vi poliklinisk dagbehandling på DPS følgende steder:

DPS Kolvereid DPS Stjørdal DPS Høvdinggården, Steinkjer Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos

Dersom pasienten ikke har tilstrekkelig utbytte av poliklinisk tilbud på DPS eller har behov for innleggelse, kan DPS og sykehusavdelinger i spesialisthelsetjenesten henvise pasienter videre til Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser. Uansett bosted har alle rett til fritt behandlingsvalg og kan be om å bli henvist dit de ønsker.

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser - poliklinisk behandling Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser - innleggelse

Prøveuke i forbindelse med innleggelse

Mange pasienter har blandete følelser til en innleggelse, og RKSF tilbyr en prøveuke slik at pasienten kan gjøre seg kjent både med behandlingstilbud, medpasienter og personalet. Etter prøveuka kan pasienten selv ta stilling til om han/hun vil ta imot behandling.

Sjekkliste for henvisning

 • Henvisningsgrunn (eks. anorexia nervosa , bulimia nervosa eller overspisingslidelse, hvilken type av behandling vil være aktuelt (dagpoliklinikk, individuelle samtaler, gruppeterapi, innleggelse)
 • Kort om bakgrunn: (eks. familieforhold og om pasienten har omsorg for egne barn, sivilstand, nettverk, psykososiale forhold, boligforhold, skole/arbeid, inntektskilde, kontakt med NAV)
 • Psykiatrisk sykehistorie: (eks. tidligere kontakter med spesialisthelsetjenesten, sykehus- eller DPS opphold, laveste vekt, andre psykiske lidelser)
 • Somatisk sykehistorie: (f.eks. somatiske komplikasjoner som følge av spiseforstyrrelsen, hypokalemi, besvimelser, benskjørhet, problem med tenner, andre somatiske sykdommer, innleggelser ved somatisk sykehus)
 • Nikotin og rusmidler
 • Aktuelt: (eks. vekttap/vektutvikling, hyppighet av oppkast, spisemønster, overopptatthet av kropp, vurdering/oppfatning av egen kropp, kroppskjekking, bruk av avføringsmidler, vanndrivende midler eller vektreduserende midler, resultat av relevante utredninger og undersøkelser, motivasjon for endring, selvskading, suicidalitet, aktuell vekt og BMI, resultat av ev. beintetthetsmåling, individuell plan, etablert samarbeid med kommunen eller andre helseaktører).
 • De følgende standard laboratorieprøvene er viktige ved utredning hos fastlege: Hb, EVF, LPK med diff-telling, s-glucose, s-natrium, s-kalium, s-klor, s-magnesium, s-ferritin, s-albumin, kreatinin m GFR, TSH, Frit T4, vitamin D, folsyre og vitamin B12.
 • Ut over dette rekvireres laboratorietester på klinisk indikasjon.
  Henvise til Dexa-måling (bentetthet) på indikasjon
 • Medikamenter
 • Allergier
 

Alle pasienter vil innen 10 dager etter mottatt henvisning motta brev med dato for første vurderingssamtale og navn på behandler.

Fant du det du lette etter?