HELSENORGE

Rus og avhengighet (ARA), Sykehuset Levanger

Vi tilbyr utredning og behandling for vansker knyttet til alle typer rusmidler i poliklinikk, ved innleggelse og ambulant virksomhet. Ambulant virksomhet vil si oppsøkende virksomhet der samtalene foregår utenfor sykehuset. Henvisning kan sendes fra fastlege, NAV, kommunal rustjeneste eller lignende.
Fant du det du lette etter?