HELSENORGE

Lokal sikkerhet

Seksjon Lokal sikkerhet er en foretaksdekkende sikkerhetsseksjon innen psykisk helsevern. Personalet er tverrfaglig sammensatt med bred kompetanse innen blant annet risikovurdering og -håndtering, rus, psykiatri, rehabilitering, psykososial behandling og miljøterapi. Seksjon Lokal sikkerhet er opptatt av å gi god behandling og ivareta samfunnsvernet gjennom innleggelsen og i tiden etter utskrivelse.

Fant du det du lette etter?