HELSENORGE

Sitteklinikk

Et tilbud til funksjonshemmede barn og voksne som har vansker med å sitte, stå eller ligge.

Mann i rullestol viser glede og optimisme ved å holde hendene i været. Foto.

Sitteklinikk er et samarbeid mellom NAV og Helse Nord-Trøndelag. Et team bestående av ortoped, fysio- og ergoterapeut, hjelpemiddeltekniker og eventuelt andre fagpersoner tilbyr hjelp når fysioterapeut og ergoterapeut i kommunen har prøvd ut løsninger uten å oppnå ønskede resultater. Løsningene vi kommer fram til kan for eksempel være

  • tilpasset stol
  • korsett, tilpasset stol
  • formstøpt sitteskall
  • medisinsk/kirurgisk behandling og tilpasset stol/sitteskall

Målgruppe

Sitteklinikk er et tilbud til deg som har funksjonshemming som gir store vansker med å sitte, stå eller ligge. Dette kan være aktuelt ved cerebral parese, ryggmargsbrokk, spinal muskelatrofi, medfødte nevrologiske-, muskel- eller skjelettlidelser.

Sitteklinikk har lokaler på Hjelpemiddelsentralen på Levanger, men er et tilbud både for pasienter som sokner til Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos.

Tid og sted

Sitteklinikk foregår første torsdag hver måned i lokalene til NAV hjelpemiddelsentral på Levanger.

Henvisning

Henvisning kan sendes av din behandler til Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) ved Sykehuset Levanger. HABU har koordineringsansvaret for både barn og voksne. Kartleggingsskjema skal vedlegges henvisningen.

Kartleggingsskjema (pdf)

Sykehuset Levanger
Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU)
Postboks 333
7601 Levanger

Brosjyre

Sitteklinikk (pdf)
Fant du det du lette etter?