Akutt funksjonssvikt - fysioterapeutisk undersøkelse

Undersøkelsen har som hensikt å kartlegge pasientens funksjonsnivå.