HELSENORGE

Akutt funksjonssvikt - fysioterapeutisk undersøkelse

Undersøkelsen kartlegger ditt funksjonsnivå.