Antiepileptisk behandling

Medisiner mot epileptiske anfall vil forebygge og redusere risikoen for nye anfall.