Helsenorge

Blærekreftoperasjon (TUR-B)

TURB blir utført på alle pasienter med påvist eller sterk mistanke om blærekreft. Operasjonen blir utført i spinalbedøvelse eller narkose.