HELSENORGE

Cerebral parese hos voksne

Cerebral parese er en samlebetegnelse for ulike motoriske funksjonshemninger forårsaket av utviklingsforstyrrelse eller skade i hjernen. I tillegg sees ofte følgetilstander som epilepsi, kommunikasjonsutfordringer, kognitive vansker og problemer med å tolke og forstå sanseinntrykk.