HELSENORGE

Cerebral parese hos voksne

Cerebral parese er en utviklingsforstyrrelse eller skade i hjernen som gir ulike fysiske funksjonshemninger. Den kan også gi epilepsi, kommunikasjonsutfordringer, kognitive (tankemessige) vanskeligheter og problemer med å forstå sanseinntrykk. Habilitering ved cerebral parese innebærer at ulike fagpersoner jobber sammen for å hjelpe pasienten å fungere best mulig i dagliglivet.