Demens hos personer med utviklingshemming

Behandlingsprogram

Kjennetegn for demens kan for eksempel være problemer med hukommelse, oppmerksomhet og konsentrasjon. Personer med psykisk utviklingshemming har i utgangspunktet svekket funksjon og kan oppleve symptomer på demens tidligere enn hos personer som ikke er psykisk utviklingshemmet.

 

 
Les mer om Demens
Informasjon fra helsenorge.no

Demens

​​​​

Les mer om Demens (helsenorge.no)