Demens hos personer med utviklingshemming

Behandlingsprogram

Kjennetegn for demens er økende kognitiv svikt i voksen alder.
Kognitiv svikt kan være problemer med hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon, språk, problemløsningsevne, nedsatt initiativ, mental trettbarhet og nedsatt tempo. Ved utredning av demens hos personer med utviklingshemming er det viktig at pasientens kognitive og fysiske funksjon blir sammenlignet med funksjonen før funksjonsfallet.

 

 
Les mer om Demens
Informasjon fra helsenorge.no

Demens

​​​​

Les mer om Demens (helsenorge.no)