HELSENORGE

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse - STEPPS/STAIRWAYS

STEPPS/ STAIRWAYS er et behandlingsprogram for personer som har trekk av diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, eller borderline som det også kalles. Du trenger ikke ha diagnosen for å få utbytte av behandlingen.