HELSENORGE

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse - STEPPS/STAIRWAYS

STEPPS/ STAIRWAYS er et todelt behandlingstilbud for personer som har som har problemer med å regulere sine følelser. Mange av deltakerne har diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, også kjent som borderline personlighetsforstyrrelse.