HELSENORGE
Allmennpsykiatri poliklinikk, Sykehuset Levanger

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse - STEPPS/STAIRWAYS, Sykehuset Levanger

STEPPS/ STAIRWAYS er et todelt behandlingstilbud for personer som har som har problemer med å regulere sine følelser. Mange av deltakerne har diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, også kjent som borderline personlighetsforstyrrelse. 


Innledning

Personer som deltar på STEPPS og STAIRWAYS kjennetegnes ofte av:
  • svært høy følsomhet for emosjonell stimuli
  • svært intense følelser og reaksjoner på emosjonell stimuli som er vanskelig å regulere
  • at det ofte tar lengre tid å «lande» etter en emosjonell episode
Målsettingen med å delta i behandlingen er at du skal lære deg ferdigheter som kan hjelpe deg med å regulere emosjoners intensitet og varighet.Før

For å kunne delta på STEPPS og STAIRWAYS, må du først utredes for personlighetsproblematikk. Dette for å finne ut om du har emosjonsreguleringsvansker. Som hovedregel er dette et behandlingstilbud for deg over 18 år, men noen steder tilbys også ungdomsgruppe fra fylte 16 år.

For at du skal kunne nyttiggjøre deg behandlingen optimalt, er det viktig at du har en sosial treningsarena og et forsterkningsteam. Et forsterkningsteam består av minst en person som du stoler på. Hensikten er at du skal praktisere det du lærer i behandlingen med deltakerne i forsterkningsteamet ditt, slik at de kan hjelpe deg å bruke de nye ferdighetene du har tilegnet deg i behandlingstilbudet. 


Under

STEPPS og STAIRWAYS er et todelt behandlingstilbud, der STEPPS er første del og STAIRWAYS er del to. Behandlingen foregår poliklinisk, som betyr at du ikke er innlagt under behandlingen.

STEPPS og STAIRWAYS er basert på kognitiv adferdsterapi, skjematerapi og systemterapi, samt mindfulness-øvelser.

I løpet av behandlingsperioden inviteres det til forsterkningsteamkvelder der vi gir informasjon om emosjonsreguleringsvansker og behandlingen. 

STEPPS

Stepps er et gruppebehandlingstilbud som pågår i 21 uker. Gruppen består av 8 - 10 deltagere som møtes ukentlig hvor du som deltaker får en grunnleggende innføring og trening i ferdigheter for emosjonsregulering. For noen kan det være aktuelt å gjennomføre STEPPS-programmet to ganger.

Du får hjemmeoppgaver mellom samlingene. Det er viktig at du jobber med oppgavene, slik at du får lært de nye ferdighetene. STEPPS kan gjennomføres på tre ulike måter:

  • Tre timer gruppeterapi og individuell samtale
  • Tre timer gruppeterapi og individuell samtale, pluss 1,5 time med fordypning i gruppe
  • Tre timer gruppeterapi  

STAIRWAYS

STAIRWAYS er andre del av behandlingsprogrammet og pågår i cirka ett år. Du og behandler vurderer om dette vil være et aktuelt tilbud for deg etter at du har gjennomført STEPPS-programmet. I STAIRWAYS jobber vi videre med integrering av grunnleggende ferdigheter og fordypning i enkelte temaer. 


Etter

Etter endt behandling vurderer vi sammen med deg om du har behov for videre oppfølging. Det er viktig at du fortsetter å bruke ferdighetene du har lært i behandlingen.

Kontaktinformasjon

Seksjonsleder

Gunhild Hammer
Telefon: 74 09 46 87
E-post: Gunhild.Hammer@helse-nordtrondelag.no​

Praktisk informasjon

Besøk

Internett

Du kan koble deg til og surfe gratis på nettverket GjestenettHMN. Passord bestiller du i nettleseren, og får tilsendt på sms. Det trådløse nettverket har dekning de fleste steder på sykehuset.

Kapell og sykehusprest, Sykehuset Levanger

​Ønsker du kontakt med sykehusetpresten kan personalet på avdelingen formidle dette.

Preste- og samtaletjenesten, Sykehuset Levanger

Kart, Sykehuset LevangerKiosk, Sykehuset Levanger

​​​​Narvesen drifter kiosk på dagtid, samt mat- og drikketilbud via automater utenfor åpningstid. Kiosktilbudet inkluderer salg av blomster.​

Åpningstider
Mandag til fredag: 07:30 - 20:00
Lørdag: 08:30 - 19:00
Søndag: 12:00 - 19:00

Offentlig transport, Sykehuset Levanger

Du kommer til Sykehuset Levanger med rutegående buss eller tog. Buss stanser ved Sykehusets hovedinngang. Tog stanser ved Levanger Stasjon, cirka 1 kilometer fra Sykehuset Levanger. Det er togstasjon på Trondheim Lufthavn Værnes. Togturen mellom flyplassen og Sykehuset Levanger tar ca. 50 minutter.

atb.no

vy.no

SAS.no

Norwegian.no

Widerøe.no

Levanger Taxi har telefonnummer 74 08 14 00.

Overnatting ved Rødkløverhuset, Sykehuset Levanger

Parkering

Det er begrenset med parkeringsplasser ved sykehuset. Vi anbefaler derfor at besøkende reiser kollektivt. Buss stopper like ved hovedinngangen.

Kommer du med bil, er det parkeringsmuligheter på flere parkeringsplasser på sykehusområdet. For våre blodgivere er det gratis parkering på avsatte plasser. Alle øvrige plasser er betalingsplasser. Du kan betale kontant, med bankkort eller easy:park app på mobiltelefon. Informasjon om dette finner du på parkeringsautomatene.

Vi anbefaler ikke bruk av egen bil ved innleggelse, dagkirurgi eller annen poliklinisk operasjon. Behandling og medisinering kan føre til at bilkjøring må unngås.

Pasientreiser


Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. 

Pasientr​eiser


Røyking

​Det er ikke tillatt å røyke inne i sykehusbyggene. Du kan røyke på anviste steder i nærheten av hovedinngangen.

Ønsker du nikotintyggegummi eller nikotinplaster ved innleggelsen på sykehuset? Ta kontakt med personalet når du er kommet på avdelingen, så får du hjelp.

Sykehusapotek, Sykehuset Levanger

På sykehusapoteket får du kjøpt medisiner, sykepleieartikler og andre apotekvarer, og råd og veiledning om bruk av legemidler og utstyr. Sykehusapoteket ligger på bakkeplan til høyre fra hovedinngangen.​

For åpningstider og kontaktinformasjon, se sykehusapotekets hjemmeside

Sykehuskafeen Levanger

Sykehuskafeen er åpen for alle. 

Sykehuskafeen finner du i 1.etasje.

Åpningstider

Hverdager: 07:30 - 16:30
Helg/helligdager: 09:00 - 15:00
Åpningstider kan avvike ved lavaktivitetsperioder.
 
Middag serveres fra klokka 12:00 alle dager.

Telefon

Bruk av mobiltelefon er tillatt på sykehuset. Vennligst sett mobilen på lydløs og ta hensyn til andre pasienter.​


Fant du det du lette etter?