HELSENORGE

Epilepsioppfølging - digital egenregistrering

Pasienter som blir fulgt opp for epilepsi i Helse Nord-Trøndelag kan registrere informasjon om eget sykdomsforløp ved å logge inn på en digital nettportal.