HELSENORGE

Hemokromatose

Hemokromatose er den vanligste arvelige sykdommen i Norge. Tilstanden gir økt mengde jern i kroppen. Dersom jernoverskuddet blir for stort, er behandlingen årelating - altså regelmessig blodtapping.