HELSENORGE

Hepatitt C

Hepatitt C er et alvorlig helseproblem med høy dødelighet. Mange som er smittet er ikke klar over det selv. Nå finnes det ny og enkel behandling, som du får helt gratis. Er du i risikogruppa bør du få tatt blodprøve for å teste om du er smittet.