HELSENORGE

HIV-forebyggende behandling

Personer med høy risiko for hivsmitte kan få tilbud om PrEP-behandling. I Norge gjelder dette i hovedsak menn og transmenn som har sex med menn (msm).