HELSENORGE

Hjertestarterkontroll

Du skal kontrollere hjertestarteren (ICD) regelmessig på det behandlingsstedet du tilhører. En til to kontroller i året er vanlig. Da vil legen kontrollere batteriet og teste ledningene på hjertestarteren.