Azathioprin (imurel)-behandling ved tarmsykdom

Dersom du har en betennelsessykdom i tarmen, kan det være du skal starte behandling azathioprin.