HELSENORGE

Irritabel tarm-syndrom (IBS)

Irritabel tarm er en sykdom som oftest kan utredes fullt ut hos fastlegen. Hvis fastlegen finner spesiell grunn til å utelukke annen sykdom som årsak til symptomene dine, kan han/hun velge å henvise videre til utredning hos spesialist.