HELSENORGE

Klumpfot - fysioterapi

Barn med klumpfot  følges opp av barneortoped etter Ponsetis metode, og ved flere sykehus vil de også bli fulgt opp av fysioterapeut i samarbeid med ortopeden.