Fedmeutredning

Utredning og informasjon om HNTs behandlingstilbud for fedme.

Målgruppe: Fedmepasienter (BMI>= 35 med fedmerelaterte følgetilstander eller BMI > 40.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Råd til fastlege ved henvisning til fedmepoliklinkken.pdf.

Fedmeutredningen går over 4 hele dager. Egenandelstakst x 2 for hele uka. Servering av mat, drikke og frukt mandag - onsdag.

Kursinnhold:

Dag 1

Informasjon om kosthold, kirurgi og rehabilitering.

Dag 2

Informasjon om kosthold, fysioterapi og psykiske aspekter.

Dag 3

Informasjon om kosthold og kirurgi, tannhelse, jordmor og sexologi.

Dag 4

Individuelle samtaler med sykepleier og klinisk ernæringsfysiologi.

Informasjon ved forskningssykepleier.


Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter


Fant du det du lette etter?