HELSENORGE

Kronisk lungesykdom (KOLS)

 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning sendes Med.poliklinikk. Ved spørsmål ring 74215691

Hvorfor gruppeopplæring ?

 • Få kunnskap til å bedre utnytte lungefunksjonen du har
 • Gi deg kunnskap om riktig bruk av medsin
 • Tilrettelegging for økt trygghet og mestring av egen sykdom
 • Utveksle kunnskap og erfaring med de andre i gruppen
 • Komme i gang med egentrening/ fysioterapi
 • Sosialt samvær
 • Gjennom økt kunnskap og bedre mestring, kan du bidra til å redusere infeksjoner og bremse sykdomsutvikling

Hvordan ?

 • Undervisning i gruppe
 • Gruppesamtaler
 • Tverrfaglig undervisning av lege, fysioterapeut, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, sykepleier, farmasøyt og brukerrepresentant.
 • Vi oppfordrer deg til å ha med deg en av dine pårørende. Ingen egenandel for pårørende.


Praktisk informasjon 

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter
Fant du det du lette etter?